NETT KUNDESERVICE 61 36 61 01
FEILMELDING 61 36 61 00

Feil i strømnettet

  Gå til arkiv

  Planlagte strømstanser

  • 28.04.2017 Strømstans Åbjørstølen - Liaset 28.04.2017 Fredag 28.04 .2017 blir det strømstans i området Åbjørstølen-Liaset  fra kl. 0900 til ca. kl. 1300. …
  • 27.04.2017 Skogrydding Lineikra-Skrautvål-Leirin-Leira ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding på høgspentlinjene på strekningen Lineikra-Skrautvål-…
  • 26.04.2017 Strømstans avgreining Åbjørstølen Onsdag 26.04.2017 blir det strømstans i området avgreining Åbjørstølen fra kl 12.00 til ca kl 14.00.…
  • 24.04.2017 Varsel skogrydding i Øystre Slidre ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding på høgspentlinjene på strekningen Okshovd - Skolte - …
  Gå til arkiv