NETT KUNDESERVICE 61 36 60 00
FEILMELDING 61 36 61 00

Feil i strømnettet

  Gå til arkiv

  Planlagte strømstanser

  • 11.06.2018 Strømstans Nord-Aurdal, mandag 11.06.2018 Mandag 11.08.2018 blir det strømstans på lavspentkurser ut fra Nord Aurdal Undomskole. Kunder tilknytta på nedsiden, stans fra kl. 1000 til ca. kl. 1200 Kunder tilknytta på øversiden, stans fra kl. 12…
  • 08.06.2018 Strømstans ved trafo Lundene i Aurdal 08.06.2018 Fredag 08.06.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på T06220 Lundene i Aurdal fra kl. 0900 til ca. kl. 1100.
  • 06.06.2018 Strømstans Nord-Aurdal onsdag 06.06.2018 Onsdag 06.06.2018 blir det strømstans i området Aurdal mot Bjørgo fra kl 09.30 til ca kl 12. Berørte kunder er varslet med SMS
  • 02.06.2018 Linjerydding i Nord-Aurdal ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding langs lav og høyspentlinjene på strekningen Osen – Holdalsfoss, med avgreninger. Bløytjern – Langehaugen, Vasetdansen - Langestølen – Nøsen med avgrenin…
  Gå til arkiv