Du er her: Driftsmeldinger » Planlagt utkobling

Onsdag 03.06.2020 blir det strømstans i området Bratteng i Vestringsbygda fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 02.06.2020 blir det strømstans i området Yddebu på Yddin fra kl. 0845 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 29.05.2020 blir det strømstans i området Marsteinhøgda på Fagernes fra kl. 0900 til ca. kl. 1030. Berørte kunder er varslet med SMS

Onsdag 27.05.2020 blir det strømstans som berører vårt anlegg ved Opheimsbakken fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Onsdag 27.05.2020 blir det strømstans som berører vårt anlegg ved Opheimsbakken fra kl 09.00 til ca kl 14.00. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende. 

Tirsdag 26.05 blir det strømstans på lavspentkurser ut fra T 02080 Shell på Fagernes. Varierende tidspunkt fra kl. 0500 til kl. 1100 .

Kunder er varslet med SMS.

Mandag 25.05.2020 blir det strømstans som berører ditt anlegg på Aurdalsåsen. Trafo Freningen, Freningen 2 og Flood, fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

 

Tirsdag 12.05.2020 blir det strømstans som berører vårt anlegg i Ulnes (ulnes øya, Ivarshaug, gudheim og stavenjord) fra kl. 0900 til ca. kl. 1100 Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fredag 08.05.2020 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Vestsida av Sebufjorden fra Osen til Odden fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Onsdag 06.05.2020 blir det strømstans som berører ditt anlegg på Vestsida av Sebufjorden fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Tirsdag 28.04.2020 blir det strømstans som berører ditt anlegg ved Ålfjell fra kl 09.00 til ca kl 12.30. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 27.04.2020 blir det strømstans som berører ditt anlegg på Slidre Vestside fra kl. 0900 til ca. kl. 1100 Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Tirsdag 21.04.2020 blir det strømstans på trafo Rådhuset Fagernes fra kl. 17.00 til ca kl 18.00 Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 20.04.2020 blir det strømstans i området ved Rådhuset på Fagernes fra kl. 0630 til ca. kl. 0800.

Fredag 17.04.2020 blir det strømstans i området Vestringslinna i Aurdal (ved Vinjarfeltet) fra kl.0900 til ca. kl. 1400. Dette for å reparere permanent feilen fra den 15.04.

Fredag 03.04.2020 blir det strømstans på trafo Bergo på Beitostølen fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 01.04.2020 blir det strømstans som berører ditt anlegg på Ranheimsbygda/Skrautvål fra kl.1000 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Grunnet arbeid i høyspenningsnettet blir det, i morgen tirsdag 31. mars, strømstans som berører kunder i deler av Tisleidalen. Strømstansen er planlagt fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende. Berørte kunder er varslet per SMS.

Fredag 27.03.2020 blir det strømstans som berører vårt anlegg på T32050 Skogheim i Slidrevegen fra

kl. 1000 til ca. kl. 1330. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Onsdag 25.03.2020 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Skattebu fra kl. 0930 til ca. kl. 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Torsdag 12.03.2020 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Aurdalsåsen, trafo Knekten. Fra kl. 0930 til ca. kl. 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fredag 07.02.2020 blir det strømstans i området ved hotellet i Røn fra kl. 1000 til ca. kl. 1100. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 20.01.2020 blir det strømstans i området Røn fra kl 09.30 til ca kl 10.30. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende. Berørte kunder er varslet med SMS.