Du er her: El-sikkerhet (DLE) » Til installatører

Informasjon til installatører

Energiverkets sikkerhetsarbeid og tilsynsvirksomhet er avhengig av samarbeid og gode rutiner mot elektro-installatørene.

Det er utarbeidet skjemaer, retningslinjer og avtaler for å standardisere og forenkle sikkerhetsarbeidet mot elektrinstallatørene.

Meldingsskjema
Meldingsskjema

Nelfos elsikkerhetssider
Elsikkerhet-hovedside
Dokumentasjonsskjema

Informasjon fra og til DSB
Rapport om feil og mangler ved elektriske installasjoner/utstyr
Rapport om el-ulykke med personskade

Elsikkerhet nr. 55
Elsikkerhet nr. 56
Elsikkerhet nr. 57
Elsikkerhet nr. 58
Elsikkerhet nr. 59
Elsikkerhet nr. 60
Elsikkerhet nr. 61
Elsikkerhet nr. 62
Elsikkerhet nr. 63
Elsikkerhet nr. 64
Elsikkerhet nr. 65
Elsikkerhet nr. 66
Elsikkerhet nr. 67