Du er her: Jobb » Lærlingplass

Lærlingplass

Vi har et godt samarbeid med  Valdres Vgs( Valdres videregående skole) Fylkeskommunen og Opplæringskontoret for lærlinger Elkraft (OKE). Der får vi også opplysninger om hvilke elever som er aktuelle søkere for lærlingplasser.

- Det  er anledning til å få innblikk i det vi jobber med ved å søke om utplassering fra Ungdomsskolen eller praksisplass fra Elektrolinjen ved Valdres Vgs

- Vi tar som regel inn en ny lærling hvert år

- Ønsker du å bli lærling hos oss - ta kontakt med fagansvarlig for lærlingene Svein Hegge. Tlf 992 87 108, dir. tlf 61 36 61 15. epost: svein.hegge@valdresenergi.no

- Skriftlig søknad rettes til Økonomi- og administrasjonssjef Kim Tronrud. Mobil 992 87 127. Dir tlf 61 36 61 27. Epost: post@valdresenerginett,no

 

Se lærerplan Energimontør. Følg gule bokser for hhv VG1, VG2 og VG3.