Du er her: Kundeservice » På flyttefot » Leverandørbytte

Leverandørbytte

Rutiner ved bytte av kraftleverandør.
Skifte av kraftleverandør er gratis. Når du vil skifte kraftleverandør, må du først inngå en kraftkjøpsavtale med din nye kraftleverandør.

1. Ta kontakt med den leverandøren du ønsker å skifte til
Din nye kraftleverandør vil som regel hjelpe deg med de praktiske gjøremål rundt et bytte.

Vanligvis kreves det ikke mer av deg enn at du returnerer en tilsendt kontrakt i underskrevet stand og leser av strømmåleren din 8-20 virkedager før byttedatoen.

De fleste kraftleverandører har rutiner for å varsle din nåværende kraftleverandør og netteier om leverandørskifte.

2. Avlesning av strømmåleren
I henhold til krav fra NVE, skal en måler avleses 6-20 virkedager før et leverandørbytte. Dersom dette ikke blir gjort, annulleres leverandørbytte. Med AMS (Automatisk Måle- og Styringssystem) vil ValdresEnergi som netteier automatisk lese av måleren din og du trenger selv ikke lese av stand. Dersom du ikke har fått montert AMS, må du som kunde selv lese av måleren 6-20 virkedager før byttedato og gi kraftleverandøren beskjed om hva måleren står på.

3. Hvor lang tid tar det?
Bytte av kraftleverandør kan skje hver mandag. Din lokale netteier skal imidlertid ha melding om leverandørbytte minst 8 virkedager i forveien. Oppsigelsestid hos din nåværende kraftleverandør er normalt 2 uker. Det betyr at levering av kraft fra en ny leverandør normalt vil kunne komme i gang cirka 2 uker etter bestilling.

Dersom du har en kontrakt med bindings-/oppsigelsestid, eventuelt at kontrakten er uoppsigelig inntil avtalens utløp, bør du ikke inngå en ny avtale som trer i kraft før den gamle kontrakten utløper. Da kan din tidligere leverandør ha krav mot deg som kunde som følge av avtalebrudd.

Her er noen typiske feil som vil forsinke skifteprosessen:

  • Målepunkt ID mangler eller er feil.
  • Navn stemmer ikke med det netteier har (kan f.eks. ektefelle eller samboer være registrert hos netteier)
  • Målepunkt ID stemmer ikke med navn og adresse på kunden.
  • Måleravlesning mangler

Netteier kan nekte leverandørbytte dersom opplysningene ikke stemmer. Grunnen til det er ofte at netteier vil være sikker på at leverandørbytte ikke blir knyttet til feil kunde. I slike tilfeller bør du sjekke siste regning fra netteier slik at kraftleverandøren får korrekte opplysninger å sende til netteier. 
Skifte av kraftleverandør er gratis.