Du er her: Kundeservice » Strømprisen

Strømprisen

Prisen på strøm består av tre hovedelementer

Kraftprisen fastsettes av tilbud og etterspørsel i spotmarkedet (Nord-Pool). Det er kraftprodusentene og kraftleverandørene (de som selger elektrisitet til sluttbrukere) som handler i dette markedet.

Kraftleverandørene  tilbyr gjerne kundene ulike "produkter". Dette kan sammenlignes med bankenes tilbud om lån til fast eller flytende rente. Eksempler på "kraftprodukter" kan være:

  • Spotpris - det vil si at strømprisen til din følger prisvariasjonene i kraftmarkedet (gjerne et veid gjennomsnitt over en gitt periode, for eksempel en måned). I tillegg til spotpris i markedet, legger kraftleverandøren på et fast påslag (fortjeneste).

  • Fastpris - det vil si at strømprisen er fastsatt for en avtaleperiode. En slik periode kan være for eksempel 1, 2 eller 3 år.

Det finnes mange ulike varianter som gjerne er kombinasjoner av disse to produktene. Du velger selv hvilken kraftleverandør du ønsker å kjøpe strøm fra.

Fastbeløp (nett) og nettleie er det du betaler for transport av elektrisitet fra kraftprodusent til bruker. Nettvirksomhet, det vil si drift og vedlikehold av elektrisitetsnettet er monopolvirksomhet. Inntektene til nettselskapene reguleres av energimyndighetene (NVE). Det er nettselskapet på det stedet der du tar ut strøm du skal betale fastbeløp og nettleie til, du kan med andre ord ikke velge nettselskap.

I nettleien inngår et obligatorisk påslag til statens Energifond på 1,25 øre/kWh inkl. mva (fra 1.juli 2004).

NYTT 2013; Kr 800,- pr. målepunkt pr år for næring. Det er Enova SF som disponerer Energifondet, og det som betales inn her går til ulike tiltak for energiøkonomisering(ENØK).

Avgifter til staten består av en forbruksavgift på 14,51 øre/kWh inkl. mva (2013) og merverdiavgift på 25 %. Det betales merverdiavgift på både fastbeløp nettleie, kraftpris og forbruksavgift. Fra 1. januar 2012 innføres det elsertifikatplikt (ES) på kraftleveranser i Norge. Prisen på ES vil variere, ettersom de omsettes i et marked.

På strømregningen vil alle priser være oppgitt inkludert merverdiavgift, og nettleien inkluderer både forbruksavgift og påslag til Energifondet.