Du er her: Nett-tjenester » Byggestrøm » Skjema: oppsigelse/nedtak av byggestrøm

Oppsigelse/nedtak av byggestrøm

Skjema for oppsigelse/bestilling av nedtak - byggestrømskap

Samme som skapet er registrert på
Gårds/bruksnr. der byggestrømskap er oppmontert
Kommunen der byggestrømskap står oppmontert
Dersom annen enn abonnent (utbygger etc.)