Du er her: Nett-tjenester » For installatører

Informasjon til installatører

Installatørweb

Stikkabel til boliger og hytter

TFXP-O 4x50

For større anlegg dimensjoneres stikkabelen i hvert enkelt tilfelle

Kortslutningsvern

Monteres i vårt kabelskap eller i stolpe.

Dimensjoneres i forhold til overbelastningsvern og de kortslutningsstrømmer som beregnes i inntakspunktet. Dokumentasjon på kortslutningsstrømmene blir levert tilbake sammen med forhåndsmeldingen.

Tilkoblingsskap / måler

Tilkoblingsskap skal benyttes ved alle boliger og hytter med sikringer < 80 A.

Selv om det er lagt fram stikkabel til tomtegrense tidligere, så fritar ikke dette for plikten til å sette opp tilkoblingsskap.

Vi benytter REN-Blad 4100 som grunnlag for utførelse av alle typer inntak.

Dette bladet kan du laste ned her: http://www.ren.no/installatorblader (krever abonnement hos REN)

I henhold til NEK 399 er det i utgangspunktet ikke tillatt med luftstrekk til nye anlegg. Dette kan bare unntaksvis godkjennes og fordrer at det legges en kabel fra luftstrekket ned til et tilkoblingsskap.

Ved jordkabelanlegg graves det rør fram til tilkoblingsskapet som leveres av installatøren og og monteres på eller ved veggen. Stikkabel trekkes i dette røret, og energiverket kobler til kabelen i tilkoblingsskapet.

Måler monteres i tilkoblingsskapet.

For større anlegg med felles inntak føres kabelen/kablene inn til overbelasningsvernet etter avtale med energiverket.

 

Ombygging av anlegg og forholdet til NEK 399

Mindre arbeider som ombygging til 3-fase og bytte av måler utløser ikke krav om tilkoblingsskap.

Andre tilfeller tas opp med energiverket for vurdering.

Etablering av ny(e) abonnement i f. eks hybelleilighet utløser krav om tilkoblingsskap for den/de stikkledningen(e) som skal forsyne abonnementet/abonnementene.

 

Overbelastningsvern i nye anlegg

Vanlig størrelse på nye overbelastningsvern er 25 A i gammel hyttebebyggelse, 40 A i ny hyttebebyggelse og 63 A for boliger.

I områder med 400 V forsyning er normal størrelse 40 A også for boliger.

Det er imidlertid mulig å søke om alle størrelser. Dersom nettet ikke tåler den omsøkte størrelsen, vil det bli beregnet et anleggsbidrag for forsterkning av nettet.

Ønsket størrelse på overbelastningsvernet oppgis i forhåndsmeldingen.

Vi benytter både 230 V IT anlegg og 400 V TN-C anlegg.

Dette vil framkomme ved retur av forhåndsmeldingen.

 

Økning av overbelastningsvern

Dersom det er en økning, skal også alltid størrelsen på det gamle vernet være oppgitt.

2-fase tillates ikke i IT-anlegg og 1-fase tillates ikke for TN-anlegg, verken for nye eller for utvidede anlegg.

Ved endringer av overbelastningsvern, er det ofte nødvendig å endre kortslutningsvernet. Vi tillater ikke at gammelt kortslutningsvern blir endret på noen måte og monterer nytt i vårt nett.

Gammel boks for dette vernet kan evt. brukes som skjøt for ny kabel.

Retningslinjer for utføring av inntak