Du er her: Nett-tjenester » Regler for inntak » Store nærings- og boligbygg

Store nærings- og boligbygg

I store nærings- og boligbygg skal det være ett felles inntakspunkt med felles overbelastningsvern.

Dette skal plasseres i et rom der VEAS har uhindret adgang, enten med egen nøkkel eller via vaktmester. I det samme rommet skal også hovedbryter for hver enkelt installasjon plasseres.

Ved bestilling av strømtilknytning må størrelse på overbelastningsvern og alle hovedsikringer oppgis. Se REN-Blad 4100