Du er her: Nett-tjenester » Teknisk informasjon

Generell teknisk informasjon

Alle bygninger forsynes med enten en kabel eller en luftledning. Det mest vanlige i dag er kabel.

Kabel eller luftledning tilkobles vårt nett der det sitter sikringer som skal beskytte kabelen og omgivelsene. Dette kalles for kortslutningsvern.

Vi avslutter vårt arbeid ved veggen og legger igjen en kabelkveil som er lang nok til å rekke fram til sikringsskapet. Installatøren tar tak i kabelen der og legger den inne i huset fram til sikringsskapet. Det er viktig at vi får oppgitt riktig lengde på denne kveilen slik at den ikke må skjøtes.

Ved luftledning avsluttes denne ved vegg, og installatøren kobler seg til der og legger en kabel til sikringsskapet.

Hovedforsyningsnettet bygges i dag vanligvis som kabelnett. Dette er lite synlig, og når sårene fra gravingen er grodd, vil det bare være transformatorkiosker og kabelskap som synes.

Klikk her for å se bilde av transformatorkiosk og kabelskap for å se hvordan disse ser ut.

Vi bygger også litt linjer, og vi prøver å få det til slik at de skal sjenere minst mulig.

I alle tilfeller tar vi kontakt med grunneier(e) for å bli enige om trasévalg.

Kommune, kulturmyndigheter og fylkesmann får også saken til uttale.

Elektriske anlegg er unntatt fra plan- og bygningslovens bestemmelser om søknadsplikt, så det vil ikke være noen vanlig søknad hos kommunen som interesserte kan se. Heller ikke nabovarsler. Når det gjelder naboer, vil vi selv ta kontakt for å informere om hva som skal skje, slik at det er mulighet for å komme med innspill.

Nettstasjon »

undefined

 

Kabelskap »

undefined