Du er her: Nett-tjenester » Utbyggingsprosjekter » Fløtahøvda - Gauklie

Fløtahøvda - Gauklie. Det blir utbygging!

Vi har sendt ut tilbud om strøm til området Fløtahøvda og Gauklie og har fått inn 38 bestillinger. Dette er i underkant av hva vi satte som minimum, men de ligger slik til at det er mulig å forsyne disse 38 innafor samme rammene som forutsatt.

Vi vil nå starte opp detaljprosjekteringa av anlegget. Dette innbefatter befaringer i marka, fastlegging av traséer, forespørsel om grunneiertillatelser og søknader til fylkesmannen, kommuna og kulturmyndigheter. Alt dette tar noe tid og det er ikke mulig å gi noe fast tidsskjema på dette.
Dette er et såpass stort prosjekt at vi er nødt til å fordele kostnadene over 2-3 år.
Når alt er klarlagt med traséer og plasseringer, vil vi lyse ut prosjektet med tanke på å få inn tilbud på gravearbeider.

 

Planlegger på dette anlegget er: Energiingeniør Olav Warberg

E-post: olav.warberg@valdresenergi.no

Tlf: 992 87 119

« Tilbake til oversikten