Du er her: Nett-tjenester » Utbyggingsprosjekter » Fløtahøvda - Gauklie

Fløtahøvda - Gauklie. Det blir utbygging!

Vi har drevet med en del detaljplanlegging i området i sommer og er kommet langt med dette.

Men vi har dessverre ikke kommet i mål med alle grunneierne, slik at endelige traséer ikke kan fastlegges ennå.

Vi får heller ikke meldt anlegget til offentlige myndigheter før vi har alle grunneiertillatelser i orden.

Dette betyr at vi ikke kommer i gang med noe arbeid før neste år.

 

Dersom kulturmyndighetene forlanger befaring på barmark, vil vi først kunne starte opp på ettersommeren/høsten.

Når alt er klarlagt med traséer og plasseringer, vil vi lyse ut prosjektet med tanke på å få inn tilbud på gravearbeider.

Det er fortsatt ikke for seint å bestille. Prisen er kr 144.000,- for de som ligger i rimelig nærhet av anlegget.

 

Planlegger på dette anlegget er: Energiingeniør Olav Warberg

E-post: olav.warberg@valdresenergi.no

Tlf: 992 87 119

« Tilbake til oversikten