Du er her: Nett-tjenester » Utbyggingsprosjekter » Fløtahøvda - Gauklie

Fløtahøvda - Gauklie. Det blir utbygging!

Vi er ikke i mål med grunneiertillatelse innover mot Gauklie, men har beslutta at vi startet utbygginga på Fløtahøvda. Der er alle tillatelser i orden. Anlegget dit er nå meldt til offentlige myndigheter og kulturmyndighetene har bestemt at de skal ha befaring i området til sommeren. Vi kan derfor ikke utføre noe arbeid før dette er klarlagt. Det er også mulig at vi må gjøre noen endringer i tilfelle det gjøres funn som kabeltraséene berører.

Når alt er klarlagt med traséer og plasseringer, vil vi lyse ut prosjektet med tanke på å få inn tilbud på gravearbeider. Gravearbeidene kan tidligst starte opp til høsten/vinteren.

Det er fortsatt ikke for seint å bestille. Prisen er kr 144.000,- for de som ligger i rimelig nærhet av anlegget.

 

Planlegger på dette anlegget er: Energiingeniør Olav Warberg

E-post: olav.warberg@valdresenergi.no

Tlf: 992 87 119

« Tilbake til oversikten