Du er her: Nett-tjenester » Utbyggingsprosjekter » Rensenn - Krististølen i Vestre Slidre kommune

Rensenn - Krististølen i Vestre Slidre kommune

Entreprenøren er nå godt i gang etter nyttår og har nesten kommet fram til den andre transformatoren på Rensenn. Derfra skjærer vi over til Krististølen.
Det gjenstår fortsatt en god del lågspentkabler i hele Rensenn-området. Dette blir nok ikke tatt før til sommeren/høsten.

Vi regner ikke med at det kan bli noe graving på Krististølen før på ettersommeren.

Det er fortsatt ikke for seint å bestille strøm. Anleggsbidraget er kr 110.000.- for de som ligger i rimelig nærhet fra anlegget.

 

Planlegger på dette anlegget er: Energiingeniør Olav Warberg

E-post: olav.warberg@valdresenergi.no

Tlf: 992 87 119

« Tilbake til oversikten