Du er her: Nett-tjenester » Utbyggingsprosjekter » Skatrudstølen - Synhauglie

Skatrudstølen - Synhauglie. Gravearbeidet er i full gang

Entreprenør og anleggsavdeling holder på med graving og kabeltrekking/koblingsarbeid.

Det er pr. dato ikke noe som tyder på annet enn at alle skal få strøm før jul. Akkurat når den enkelte får kobla seg til er ikke så lett å si, men det tas fortløpende etter som grøftene blir ferdige.

Den første transformatorkretsen er ferdig gravd og det er satt spenning på transformatoren. Høgspentkabelen til den østre transformatorkiosken er ikke ferdiggravd ennå.

undefined

Den vestre (og første) transformatorkiosken i Synhauglie før igjenfylling

 

Noe oppynting vil bli foretatt i år, men en del må også vente til neste sommer. Vi ber om at det ikke felles noen dom over oppyntinga før dette er ferdigstilt.

Men skulle det være spesielle steder der det blir vanskelig å komme fram med bil, så si ifra til entreprenøren, da det er han som hr ansvaret for oppyntinga. Kontaktperson her er Sigurd Rognås, 917 69 265

 

Vi har fått noen spørsmål vedr. tilkoblingsskapet som skal settes opp på veggen. Krav om et slikt skap er som følge av forskrift.

Skapet leveres og monteres av din installatør, som vanligvis vil ha forskjellige modeller å velge mellom. Siden det er installatøren som leverer dette skapet, er ikke prisen for dette med i anleggsbidraget.

Vi graver rør fram til hytta og avslutter dette røret ca 1-1,5 m fra veggen. Dette er for å kunne komme til å trekke kabelen fram til hytta.

Kabelen legger vi igjen ved veggen og installatøren kobler så denne til i tilkoblingsskapet (derav navnet). Når installatøren er ferdig med sitt arbeid, sender han en ferdigmelding til oss. Denne meldinga behandles her og vi reiser deretter ut og monterer måler i skapet og setter på strømmen (hvis anleggsbidraget er betalt). Det settes ikke på strøm før det foreligger ferdigmelding. Med ei slik melding bekrefter installatøren at anlegget er bygd i h.h.t. normer og forskrifter og at det ikke medfører fare å sette på strøm. 

  

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer til prosjektet er du velkommen til å ta kontakt med planlegger for prosjektet planingeniør Olav Warberg.

« Tilbake til oversikten