Du er her: Informasjon fra NVE - forskriftsendringer

Informasjon fra NVE - forskriftsendringer

I forbindelse med innføring av Elhub har NVE vedtatt en rekke forskriftsendringer

Nettselskap og kraftleverandører må innhente fødselsnummer for alle sine kunder og skal benytte dette til kvalitetssikring og migrering av data til avregningsansvarlig. Les mer her