Du er her: Linjerydding i Nord-Aurdal

Linjerydding i Nord-Aurdal

For å sikre omgivelsene og leveringssikkerheten skal det ryddes skog langsmed linjene våre.

ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding langs lav- og høyspentlinjene på strekningen Leira - Aurdal - Aurdalsåsen, med avgreninger. Arbeidet vil pågå i sommer og utover høsten.

Skog som blir felt blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61 36 60 00