Du er her: Nettleietariffer 2018

Nettleietariffer 2018

Nettleien forblir uendret det kommende året.

Våre nettleietariffer forblir uendret i 2018, men elavgiften endres til 20,73 øre/kWh inkl. mva.

Les mer om nettleietariffene for inneværende år her.