Du er her: Råtekontroll av høy- og lavspentstolper i Nord-Aurdal

Råtekontroll av høy- og lavspentstolper i Nord-Aurdal

ValdresEnergi Nett skal utføre råtekontroll av høy- og lavspentstolper på strekningen Fasle kraftstasjon – Ulnes – Hippesbygde, og Fagernes-området – Strand – Rudi.

Arbeidet vil pågå i sommer og utover høsten.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101