Du er her: Streik i Energiavtale I - Enighet i Energiavtale II

Streik i Energiavtale I - Enighet i Energiavtale II

For Valdres Energiverk AS betyr dette at ansatte organisert i EL &IT går ut i streik og at ansatte organisert i Nito fortsetter arbeidet(ingeniører/overordnet vakt).