Du er her: Varsel om streik fra fredag 23. september 2016

Varsel om streik fra fredag 23. september 2016

Valdres Energiverk AS har mottatt varsel om at alle ansatte organisert i EL&IT og NITO kan bli tatt ut i streik fra fredag morgen kl. 07.30.

Hovedkonflikten mellom KS Bedrift og arbeidstakerorganisasjonene er knyttet til hvordan partene (sentralt) skal håndtere regjeringens endring i arbeidsmiljøloven knyttet til omregningsfaktoren for vaktarbeidet.

Arbeidstakerorganisasjonene vil ha avtalefestet en bedre ordning (omregningsfaktor) enn den som står i arbeidsmiljøloven, KS Bedrift ønsker å forholde seg til arbeidsmiljøloven (som tidligere).

Endringen i arbeidsmiljøloven trådde i kraft pr 01.07.2015.


Forberedelse til streik

  • Plan for å sikre driften
  • Dispensasjoner for nøkkelpersonell
  • Beredskapsavtale på nett

 

De aller fleste ansatte i Valdres Energiverk AS er organisert utenom ledergruppen, noe stab og lærlingene.

Pressen blir holdt orientert.