Du er her: Om oss

Om Valdres Energiverk AS

Valdres Energiverk AS eies av Nord-Aurdal-, Øystre- og Vestre Slidre kommune og er en hjørnesteinsbedrift i Valdres.

Selskapet har nettkonsesjon i eierkommunene, jobber med forvaltning av konsesjons- og eierkraft
og investerer i bredbåndsfiber i Valdres sammen med Eidsiva bredbånd AS. I tillegg selger vi tjenester fra AMS, anlegg og lager. 

Vi er deleiere i det nyetablerte Kraftriket AS sammen med Ringeriks-Kraft AS. Selskapet satser nasjonalt, les mer om Kraftriket AS her: www.kraftriket.no

VE 2020

Valdres Energiverk AS er i gang med en stor omstrukturering for å tilpasse selskapet revidert energilov og fremtidig struktur. Mer om ny organisering og ValdresEnergi 2020 kan du lese her.

Som bransjen generelt fokuserer vi på effektivisering og utvikling i alle deler av virksomheten. Valdres Energiverk AS har en positiv og sterk bedriftskultur, og jeg mener mye av suksessfaktoren ligger her. Effektiviteten er høy og kvaliteten på arbeidet vi utfører er god. Uansett hva vi jobber med er det å sette kunden i fokus viktig. Det å skape en merverdi for kunden i alt vi gjør, slik at disse ser seg tjent med å benytte våre tjenester er det viktigste. Vi jobber også kontinuerlig med å være synlige utad på en positiv måte og bidra lokalt og i bransjen både faglig og menneskelig.


I næringslivet i Valdres har vi plassert oss midt mellom børs og katedral. Dette betyr at vi i tillegg til fokus på bedriftsøkonomi og forretning
legger vekt på samfunnsansvar.

Bjørg Brestad
Adm.dir. i Valdres Energiverk AS