Du er her: Strømstanser » 2012

Søndag 02.12.12 blir det strømstans på trafo Grønolen Fjellgard, Raudøla Pumpestasjon og Krokotøl fra kl. 17.00 og i ca 1 time, grunnet høyspentarbeide. Kortvarig stans på strekningen Lilleborg Trøen ved utkobling.
Lørdag 24.11 blir det strømstans på trafo Shell kl. 06.30 - 07.30
Torsdag 22.11 blir det strømstans på trafo Shell kl. 01.00 - 02.00
Tirsdag 13.11 blir det strømstans på trafo Brennabu kl.09.00-09.15 og kl.14.30-15.30
Torsdag 08.11 blir det strømstans på trafo Sørmoen kl.10 - 12
ValdresEnergi skal nå utføre nødvendig skogrydding langs høy- og lavspentlinjene på strekningen Storefoss – Plassane og Meisdalen – Garlibygde med avgreninger. Grunneiere blir herved varslet. Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom. Spørsmål rettes til ValdresEnergi tlf. 61 36 60 00.
Tirsdag 30.10 blir det strømstans på strekningen Heggebø - Robøle - Yddin - Vangsjø. Kl.10.00 - 10.30
Torsdag 18.10 blir det strømstans på strekningen Grøndalen - Øverli kl.10 - 12
Det blir i dag 12.10.12 strømstans kl. 13:30 - 13:45 i området Hølhaugane - Langehaugen - Buodden pga. omlegging i nettet.
Det blir strømstans i dag 12.10.12 kl. 12:00 - 13:00 i området Kvannefoss - Hølhaugane pga reparasjon på bryter.
Fredag 12.10 blir det strømstans på trafoene Åsrudvarden hyttefelt 2 og Valaknatten kl.12.00 - 14.00
Det blir i dag 11.10.12 strømstans på trafo Kvannefoss kl. 14:30 - 15:00 pga omlegging i nettet.
Det blir i dag strømstans på trafo Bratteng kl. 13:30 - 14:00 pga omlegging i nettet.
Onsdag 10.10 blir det strømstans på trafo Kvannefoss kl.11.30 -13.00
Onsdag 10.10 blir det strømstans på trafo Bratteng kl.09.00 - 10.00
Tirsdag 09.10 blir det strømstans på trafo Øverli kl.10 - 11
Onsdag 03.10.12 blir det strømstans på trafo Shell Fagernes kl. 00.00 - 03.00.
Torsdag 13.09 blir det strømstans på trafo Menkestølen kl.10 - 13
Onsdag 12.09 blir det strømstans på strekningen Kvislasyndin -Syndinstøga - Nordre Gilen.Fra kl. 10.00 - 14.00.
Mandag 27. august blir det strømstans på trafo Leilighetshotel Beitostølen fra kl. 09.00 til 10.00 pga kabelarbeid.
Mandag 27.08 blir det strømstans på trafo Rogne S-lag kl.07.00 - 09.00
Onsdag 25.07 blir det strømstans på trafo Hovi Industrier kl.10.00 og i ca.1time.
Fredag 20.07 blir det strømstans på trafo Nedre Garli kl.10.00 og i ca 2 timer. Korte ut / innkoblinger kan forekomme i dette tidsrommet.
Tirsdag 03.07.12 blir det strømstans fra Frikstad hyttegrend til Syndinområdet, ca kl. 0900 - 15:00 grunnet flytting av trafokiosk.
Mandag 18.06 blir det strømstans på trafo Enger sag kl.09.30 og i ca.4 timer
Torsdag 10.05 blir det strømstans på trafo Lundene kl.09.30-10.30.
Torsdag 03.05 blir det strømstans på trafo Lundene kl. 09.30-10.30
Det blir strømstans på trafo Idrettsplassen fredag 27.04.12 kl. 0930 - 1330 pga. vedlikehold.
Tirsdag 24.04 blir det strømstans på trafo Stenberg kl.10-13.
Tirsdag 24.04 blir der strømstans på trafoene Skarsbakken,Haugrud og Granli kl.11.30 - 12.30
Torsdag 12.04 blir det strømstans på trafo Vemi kl.09.00-10.00
Torsdag 12.04 blir det strømstans på trafo Volden kl.12.00-12.30
Tirsdag 10.04 blir det strømstans på strekningen Stølsdokken - Hallinghovda kl.10.00 - 13.00
Fredag 30.03 blir det strømstans på strekningen Nystølen til Langehaugen,med avgrening mot Hallinghovda kl.09.00-14.00.
Torsdag 29.03 blir det strømstans på trafo Røvangsmoen kl.12.00-12.30
Tirsdag 27.03 blir det strømstans på trafoene Markahøgda sør, Grønebakken,Henriksen og Beitostølen ferieleiligheter kl.09.00 og i ca.5 timer
Torsdag 22.03 blir det strømstans på trafo Marsteinhøgda 3 kl.09.30- 12.30
Torsdag 22.03 blir det strømstans på trafo Langestølen 4 kl.12.00-13.00
Torsdag 22.03 blir det strømstans på trafo Fløten1 kl.10.30-11.30
Torsdag 22.03 blir det strømstans på trafo Nedre Fasle kl.09.00-10.00
Onsdag 21.03 blir det strømstans på trafo Marsteinshøgda 1 kl.09.30-12.30
Onsdag 21.03 blir det strømstans på trafo Brenn kl. 1400-1500
Onsdag 21.03 blir det strømstans på trafo Lihagen kl. 1230- 1330
Onsdag 21.03 blir det strømstans på trafo Sagen kl. 1130-1230
Onsdag 21.03 blir det strømstans på trafo Sørre Sørhus kl. 1000-1100
Onsdag 21.03 blir det strømstans på trafo Dalen kl. 0900-1000
Tirsdag 20.03 blir det strømstans på trafo Hamarsnes kl.1300 - 1400
Tirsdag 20.03 blir det strømstans på trafo Hambro kl.11.30 -12.30
Tirsdag 20.03 blir det strømstans på trafo Magistad kl.09.30 - 10.30
Tirsdag 20.03 blir det strømstans på trafo Magistad kl. 09.30 - 10.30
Tirsdag 20.03 blir det strømstans på trafo Lien kl.12.30 - 13.30
Tirsdag 20.03 blir det strømstans på trafo Kollstadbakken kl.09.30 - 10.30
Torsdag 15.03 blir det strømstans på strekningen Pålset - Høyset kl.10-14
Onsdag 14.03 blir det strømstans på trafo Fløten kl.10-14.
ValdresEnergi skal nå utføre nødvendig skogrydding langs høy- og lavspentlinjene på strekningen Okshovd – Varpet - Skjel med avgreninger. Grunneiere blir herved varslet. Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom. Spørsmål rettes til ValdresEnergi tlf. 61 36 60 00.
Mandag 12.03.2012 blir det strømstans på trafo Beito skole kl.1300 og inntil 2 timer.
Pga. vedlikeholdsarbeid på høyspentnettet blir det søndag 11.03 strømstans på strekningen Heggenes - Løvstad,med avgreninger kl.09.30 - 10.30. Kort strømstans på trafo Brannstasjon kl.09.30.
Onsdag 07.03 blir det strømstans på trafoene Martinsen, Idrettsplassen, Storefoss og Åbakken kl.10.00 - 11.00. Kort strømstans på trafoene Prestegården og Løken kl.10.00
Fredag 02.03 blir det strømstans på trafo Grøndalen kl.13.30 - 14.30
Fredag 02.03 blir det strømstans på trafo Fuglei kl.12.30 - 13.30
Fredag 02.03 blir det strømstans på trafo Flaten kl.11.30 - 12.30
Fredag 02.03 blir det strømstans på trafo Anmarkrud kl.10.00 - 11.00
Fredag 02.03 blir det strømstans på trafo Aurdal pensjonat kl. 09.00 - 10.00.
Onsdag 29.02.2012 blir det strømstans på trafo Gjølmyr 2. kl.1000 - 1200.
Onsdag 29.02 blir det strømstans på trafo Rognås kl.10.00 - 14.00.
Tirsdag 28.02 blir det strømstans på strekningen Svartsyn - Okshovd kl. 09.30 og i ca. 5 timer. Kort strømstans mellom Remo og Okshovd kl. 09.30. (Pga. vedlikeholdsarbeid på høyspentnettet).
Det blir strømstans på trafo Kamrud mandag 27.02.12 kl. 1000 - 1300 pga. vedlikeholdsarbeid.
Torsdag 23.02.2012 blir det strømstans på trafo Midtre Merket fra kl.1000 - 1300 grunnet trafoskift.
Det vil blir strømstans på trafo Garli, onsdag 22.02.2012 kl. 1000 - 1400 pga. vedlikeholdsarbeid.
Tirsdag 21.02.12 blir det strømstans på trafo Flydammen fra kl. 1000 - 1400 på grunn av trafobytte/vedlikeholdsarbeid.
Mandag 20.02 blir det strømstans på trafoene Lo, Lofoss og Lomen industri fra kl. 09.30 pga. vedlikeholdsarbeid. Vil vare i ca. 1 time.
Torsdag 16.02 blir det strømstans fra Kårstad til Åstadvollen med avgreninger, fra kl.10 - 14. pga.vedlikeholdsarbeid.
Tirsdag 07.02 blir det strømstans på trafo Johme kl.12.00 med inntill tre timers varighet.
Kort strømstans på trafo Hegge Kirke tirsdag 31.01 kl.10.00 og kl.14.00
Mandag 30.01 blir det strømstans på trafo Hegge kl.10.00-11.00
Det blir strømstans på trafo Klevgård fredag 27.01
Torsdag 26.01 blir det strømstans på trafo Asplund kl. 09.00 - 14.00.
Onsdag 25.01 blir det strømstans på trafo Hamarsnes kl. 09.30 - 10.30
Tirsdag 24.01 blir det strømstans på trafo Steine kl.11.30 - 12.30
Tirsdag 24.01 blir det strømstans på trafo Før kl.13.00 - 14.00
Tirsdag 24.01 blir det strømstans på trafo Mo kl.09.30-10.30.
Det blir strømstans på trafo Vaset sæter i dag 20.01 kl.10 - 12. Pga. nødvendig vedlikeholdsarbeid.
Onsdag 18. 01 blir det strømstans fra Pettersborg til Gråndalen. Kl. 09.00 og i ca. 4 timer.
Tirsdag 17.01 blir det strømstans fra Bekkedalen til Bygdin kl.10.00 og i ca. 4 timer.
Mandag 16.01 blir det strømstans på trafoene Verla, Røneberg, Enger sag og Pjåten. Kl. 10.00 og i ca. 3 timer.
Torsdag 12.01 blir det strømstans på trafo Beito Skole kl.11.00 - 12.00
Mandag 09.01 blir det strømstans på trafo Kollstadbakken kl.10 - 12