Du er her: Strømstanser » 2013

Torsdag 19.12.13 blir det strømstans på trafo Kvitvella kl. 10-13.
Onsdag 18.12 blir det strømstans på trafo Myhre kl. 9-12.
Torsdag 12.12 blir det strømstans på trafo Molor og Nyhagen kl 12 og i ca 2 timer.
Tirsdag 10.12 blir det strømstans på trafo Molor og Nyhagen kl.09.30 -11.30
Mandag 09.12 blir det strømstans på strekningen Robølsbygda-Yddin-Vangsjø kl.09.30 til ca.13.00 pga høyspentarbeid.
Tirsdag 03.12 blir det strømstans på trafo Yddebu kl.10.00 til ca kl.13.00
Mandag 02.12 blir det strømstans på strekningen Robølsbygda-Yddin-Vangsjø,kl.09.30 til ca kl.13.30
I dag 02.12 blir det strømstans på strekningen Klevgård - Heggelund kl.12.00 - 14.00.
Fredag 01.11 blir det strømstans fra Grøndalen til Øverli kl.09.00 til ca 10.00
Mandag 07.10 blir det strømstans på trafo Dølahuset kl.0800 til ca.kl.0900
Fredag 20.09 blir det strømstans på trafo Tisleia sag kl. 08.30 til ca. kl. 09.30.
Tirsdag 17.09 blir det strømstans kl.09.00 til ca. kl.13.00.
Onsdag 11.09 blir det strømstans på trafoene Bakken - Sletten og Weeg kl.10.00 til ca. kl.13.00 Pga Høyspentarbeid
Tirsdag 03.09 blir det strømstans i Raudalen kl.09.00 til ca kl.15.00
Tirsdag 03.09 blir det strømstans fra Bekkedalen til Beitohagen kl.09.00-10.00
Torsdag 29.08.13 blir det strømstans på trafo Lomtjern kl.10-11.
Onsdag 28.08.13 blir det strømstans på trafoene Pyttingen og Nordre Gilen kl.09.00 til ca.13.00
Torsdag 29.08.2013 blir det strømstans på trafo Lomtjern kl.1000 -1100
Torsdag 18.07 blir det strømstans på trafo Ungdomsskolen kl.1200 - 1300
Torsdag 18.07 blir det strømstans på trafo Husmorskolen kl.09.00 - 10.00
Torsdag 18.07 blir det strømstans på trafo Ungdomsskolen kl.12.00 - 13.
Torsdag 18.07 blir det strømstans på trafo Husmorskolen kl.0900 - 1000
Onsdag 10.07 blir det strømstans på trafo Vasetfjell kl.09.00 til ca.12.30
Tirsdag 09.07 blir det strømstans på Storstølområdet kl.09.00 til ca 11.00
Tirsdag 25.06 blir det strømstans på strekningen Skolte - Okshovd -Remo kl 09.30 til ca kl 12.30
Mandag 17.06 blir det strømstans på trafo Flya kl.10.00 til ca.kl.14.00
Tirsdag 11.06 blir det strømstans på trafo Robøle kl.10.00 til ca kl.14.
Onsdag 05.06 blir det strømstans på trafo Rogne kl.09.30 til ca.13.30
Mandag 03.06 blir det strømstans på trafo Vegsentralen kl.1630 - 1730
Mandag 03.06 blir det strømstans på trafo Fjordheim kl.1000 til ca kl.1400
Fredag 24.05 blir det strømstans på trafo Gjerdalen kl.08.00 og i ca.1time
Tirsdag 21.05 blir det strømstans på trafo Fuglei kl.10.00-12.00
Tirsdag 14.05 blir det strømstans på trafo Myrvang kl.13.00 til 14.00
Tirsdag 14.05 blir det strømstans på trafo Sølleplassen kl.11.00 til 11.30
Tirsdag 14.05 blir det strømstans på trafo Hilme kl.10.00 - 11.00
Tirsdag 14.05 blir det strømstans på trafo Malterud kl. 07.30 til ca. kl.08.
Mandag 13.05 blir det strømstans på trafo Hilme kl.12.00 - 13.00
Mandag 13.05 blir det strømstans på trafo Krakaplassen kl.13.30 - 15.00
Mandag 13.05 blir det strømstans på trafo Ivarshaug kl.09.00-11.00
Onsdag 08.05 blir det strømstans på trafo Berg kl.10.00 til ca.14.00
Fredag 03.05 blir det strømstans på trafo Frigstad kl.09.30 og i ca.1time
Mandag 29.04 blir det strømstans på trafo Tonsbakken kl.12.00 til 14.00
Mandag 29.04 blir det strømstans på trafo Anmarkrud kl.10.00 til 11.00
Mandag 29.04 blir det strømstans på trafo Aurdal Pensjonat kl.09.00 til 10.00
Fredag 26.04 blir det strømstans på trafo Lomtjern kl.09.00 og i ca 2 timer.
Fredag 26.04 blir det strømstans på trafo Damstølen kl.12.00 til 13.00
Fredag 26.04 blir det strømstans på trafo Damtjern kl.13.00 til 14.00
Torsdag 25.04 blir det strømstans på trafo Ulnesøya kl. 9 og i ca 3 timer.
Torsdag 25.04 blir det strømstans på trafo Geiteberg kl.12.30 til 13.30
Torsdag 25.04 blir det strømstans på trafo Åstadvollen kl.09.00-10.00
Torsdag 25.04 blir det strømstans på trafo Frigstad kl.12.30 - 13.30.
Onsdag 24.04 blir det strømstans på trafo Stykervegen kl.1230 til 1330
Onsdag 24.04 blir det strømstans på trafo Kolsbrekken kl.1030 til 1130
Onsdag 24.04 blir det strømstans på trafo Åbol kl. 0900-1000
Mandag 22.04 blir det strømstans på trafo Døvre kl.13.30 - 14.30
Mandag 22.04 blir det strømstans på trafo Akervold kl.12.00 - 13.00
Mandag 22.04 blir det strømstans på trafo Stokke kl. 09.30 - 10.30
Torsdag 18.04 blir det strømstans på strekningen Hovda Seter-Langestølen-Nøsen-Buodden med avgreninger kl. 09.30 og i ca. 3 timer.
Onsdag 17.04.13 blir det strømstans på trafo Nesjordet kl. 09:00 - 10:00.
Mandag 15.04 blir det strømstans på trafo Kvileheimen kl. 10.00 til 11.00.
Fredag 12.04 blir det strømstans på strekningen Røvang - Haugo kl 09.30 og i ca 2
Torsdag 11.04.13 blir det strømstans på trafo Mørstad kl. 10:00 - 12:00 pga arbeid på linjen.
Onsdag 10.04 blir det strømstans på trafo Bergum kl.10.00 til ca kl 14.00.
Tirsdag 09.04 blir det strømstans på trafo Krokabakkadn kl.10 til ca kl.14.00.
Fredag 05.04 blir det strømstans på trafo Bergo kl.09.30 til ca kl.10.30
Fredag 05.04 blir det strømstans på trafo Skattebu Øst kl.1000 - 1400
Onsdag 03.04 blir det strømstans på trafo Neste kl. 09.00 - 11.00
Onsdag 03.04 blir det strømstans på trafo Haughøvd kl.10.00 til ca. kl.14.00
Det blir strømstans idag 03.04 på trafo Høyme kl.1230 til ca.1330
Fredag 22.03 blir det strømstans på trafo Finneberge kl.10 - 14
Det vil bli strømstans torsdag 21.03.13 kl. 10:00 - 14:00 pga arbeid på trafo.
Det vil bli strømstans på trafo Reien onsdag 20.03.13 kl. 10:00 - 13:00 pga arbeid på trafo.
Onsdag 20.03 blir det strømstans på trafo Skattebu Øst kl.10.00 til ca kl.14.
Det blir strømstans idag 20.03 på trafo Ygna 1 kl.10.00 til ca.11.30
Tirsdag 19.03 blir det strømstans på strekningen Fasle - Øverli med avgreninger,kl.10.00 og i ca. 2 timer
Mandag 18.03 blir det strømstans på strekningen Bekkedalen - Bygdin kl.10.30 og i ca. 2timer.
Fredag 15.03.13 blir det strømstans på trafo Heggelund kl. 12:00 - 14:00 på grunn av arbeid på trafo.
Tirsdag 03.12 blir det strømstans på trafo Yddebu kl.10.00 til ca kl.13.00
Fra mandag 11.03 blir det utført vedlikeholdsarbeid på høgspentlinjene på strekningen Heggenes - Skøren med avgreninger. Snøscooter blir benyttet.i arbeidet.Berørte grunneiere er herved varslet.Spørsmål angående arbeidet rettes til ValdresEnergiNett.Tlf. 61 36 61 01
Tirsdag 26.02 blir det strømstans på trafo Milo kl.10.00 til ca.kl.14.00.
Mandag 25.02 blir det strømstans på strekningen Bekkedalen - Bygdin kl.10.00 - 12.00
Torsdag 21.02 blir det strømstans på trafo Lund kl.10.00 til ca kl.14.00
Det blir strømstans i dag 20.02.13 kl. 13:00 - 14:00 pga feil på trafo Kvåle.
Mandag 18.02 blir det strømstans på trafoene Viste. Kvåle. Solsten kl.09.00 til ca. kl12.00, trafo Rogndokken kl.09.00 - 09.30
Det blir strømstans i dag 14.02 på trafo Hamarsnes kl.10.00 - 11.30 grunnet høyspentarbeid.
Tirsdag 12.02 blir det kort strømstans på trafo Rogndokken kl.08.30 og kl.14.30
Fredag 08.02 blir det strømstans på trafo Steinsli kl.10.00 til ca kl.14.00
Fredag 08.02 blir det strømstans på trafo Grønolen Feriehytter kl.10.00 til ca kl.13.00.
Onsdag 06.02 blir det strømstans på trafo Mo kl.10.00 til ca.14.00
Tirsdag 05.02 blir det strømstans på trafo Næss kl.10.00 til ca kl.14.00
Idag (04.02) kl.12.00 til ca kl.14.00 blir det strømstans på trafo Røynestøl. Pga høyspentarbeid.
ValdresEnergi skal nå utføre nødvendig skogrydding langs lavspentlinjene på strekningen Marsteinshøgda – Vegsentralen – Weeg – Fagernes sentrum – Moaskogen - Garlikrysset Grunneiere blir herved varslet. Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom. Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61 36 61 01
Torsdag 07.02 blir det strømstans på trafo Jacobsen kl.10.00 til ca. kl.14.00