Du er her: Strømstanser » 2014

Fredag 19.12.2014 blir det strømstans på trafo Lihagen fra kl. 0900 - 1000 grunnet feil i trafo.
Onsdag 17.12.14 blir det strømstans på trafo Dalbø kl. 10:00 og i ca. 1 time
Søndag 07.12.14 blir det strømstans på trafo Shell kl. 08:00 og i ca. 1 time.
Mandag 01.12.14 blir det strømstans på trafo Svenskehuset kl. 09:00 og i ca 15 min.
Fredag 21.11.2014 blir det strømstans på strekningen Åbakken - Prestegården fra kl.1000 til ca kl.1200.
Torsdag 20.11.2014 blir det strømstans på strekningen Helle Slakteri - Ås- Melsennheimstøladn fra kl.0900 til ca kl 1100. Kort stans ved utkobling på strekningen Bolstad - Melbybråten.
Tirsdag 11.11 blir det strømstans på trafo Rogne S-lag kl.10.00 til ca.11.00
Mandag 10.11.2014 blir det strømstans på trafo Rogne S-Lag kl. 0900 og i ca en halv time, tilkobling av aggregat. Ny utkobling med samme varighet ved arbeidets slutt.
Mandag 10.11 blir det strømstans på trafo Rogne S-Lag kl. 09 og i ca en halv time, tilkobling av aggregat. Ny utkobling med samme varighet ved arbeidets slutt.
Onsdag 15.10.14 blir det strømstans Heggenes - Yddin - Øyangslia kl. 9-14.
Onsdag 08.10 blir det strømstans på trafoene Stølsdokken , Hallinghovda 1og 2 kl.10.00 til ca 15.00
Tirsdag 30.09.14 blir det strømstans på trafo Malterud, Brustogobekken og Granli kl. 17:00 til ca kl. 20:00.
ValdresEnergiNett skal nå utføre linjerydding langs høyspentlinjene på strekningen Valdres Gjestegård - Bjørgo med avgreninger. Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom. Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61 36 6101
Onsdag 24.09 blir det strømstans på trafo Hauge kl.10-13
Mandag 22.09 blir det strømstans på trafo Hauge, Lome sag og Ring kl.10.00 til ca.14.00
Onsdag 17.09.14 kl. 10-14 blir det strømstans på Trafo Viste pga. vedlikehold
Tirsdag 16.09 blir det strømstans på trafo Dølahuset og Barnehagen kl. 10.00 til ca. kl.1200
Mandag 15.09 blir det strømstans på trafo Lykkja kl.10.00 til ca.14.00
Torsdag 11.09.14 blir det strømstans på trafo Tildheim hyttegrend kl. 10-13.
Onsdag 10.09 blir det strømstans på trafo Gladheimshagen kl. 09.30-10.30
Mandag 09.09 blir det strømstans på trafo Moen kl.10.00 til ca. 14.00
Tirsdag 09.09 blir det strømstans på trafo Liaset kl.10 til ca.14
Mandag 08.09 blir det strømstans på trafo Hed-Opp kl.09.00 til ca11.00
Torsdag 04.09 blir det strømstans på trafo Hagen kl.09.30 til ca. 10.30
Torsdag 04.09 blir det strømstans på trafo Haugen kl.10.00 til ca.14.00
Onsdag 03.09 blir det strømstans på trafo Haugen kl.10.00 til ca.14.00
Tirsdag 02.09 blir det strømstans på trafo Sælid kl 10-14
Onsdag 20.08 blir det strømstans i Javnliaområdet kl.09.30 til ca.12.30
Mandag 18.08 blir det strømstans på Leira kl.17 til ca.kl.20
Mandag 18.08 blir det strømstans på trafo Strandefjorden Panorama kl.09.00-09.15 og kl.12.00-12.15
Idag 12.08 blir det strømstans på trafo Idrettsplassen kl.10.30 - 13.00 pga høyspentarbeid.
Det blir strømutkobling i Javnlia mandag 11. august fra kl. 09.00-14.00.
Tirsdag 29.07 blir det strømstans på strekningen Neste - Holden fra kl. 10.00 og i ca 4 timer
Torsdag 26.06 blir det strømstans på trafo Dinglane kl.09-11
Torsdag 26.06 blir det strømstans på trafo Røe kl.09.30- 10.30
Torsdag 26.06 blir det strømstans på trafo Volden kl.12.30-14.30
Onsdag 25.06 blir det strømstans på trafo Lehovdlie kl.09-10
Onsdag 25.06 blir det strømstans på trafo Saglistølen kl.10-11
Tirsdag 24.06 blir det strømstans på trafo Nordtorp kl.10-14
Mandag 23.06 blir det strømstans på trafo Igdun kl.10-14
Fredag 20.06 blir det strømstans i Brattstølområdet kl.12-13
Torsdag 19.06 blir det strømstans på trafo Tobakke kl.10-14
Onsdag 18.06 blir det strømstans på trafo Mørstad fra kl.10 -14
Onsdag 18.06 blir det strømstans på trafo Sperra kl.1230-1330
Onsdag 18.06 blir det strømstans på trafo Åbjørsstølen vest kl.1000-1100
Onsdag 18.06 blir det strømstans på trafo Ormhamar 2 fra kl. 0900 til 1000.
Tirsdag 17.06 blir det strømstans på trafo Skolte bru kl.1000-1400
Fredag 13.06 blir det strømstans på trafo Ygna Ra kl.10.00 og i ca.3 timer.
Tirsdag 10.06 blir det strømstans på trafo Åbjørstølen kl.1000 til ca kl.1400
Onsdag 28.05 blir det strømstans på trafo Okshovd kl.10.00 til ca kl.14.00
Tirsdag 27.05 blir det strømstans på trafo Nesplassen kl.0900 til ca kl.1200
Fredag 23.05 blir det strømstans på trafo Døvre kl.09.00 til ca kl.12.00
Fredag 16.05 blir det strømstans på trafo Smådalen kl.09.30-10.30
Torsdag 15.05 blir det strømstans på trafo Egge kl.10.00 til ca.14.00
Tirsdag 13.05 blir det strømstans på trafo Ås kl.12.00-13.00
Mandag 12.05 blir det strømstans på Øvre Merket kl10.00 til ca kl14.00
Mandag 12.05 blir det strømstans kl.11:00-12:00.
Torsdag 08.05 blir det strømstans på trafo Bråten kl.10.00 til ca kl.14.00
Onsdag 07.05 blir det strømstans på trafo Solheim kl.10.00 til ca.14.00
Tirsdag 06.05.2014 blir det strømstans på trafo Fløten Øst kl.1330-1430
Tirsdag 06.05.2014 blir det strømstans på trafo Åbjørsbråten 2 kl.1200-1300
Tirsdag 06.05.2014 blir det strømstans på trafo Toppen kl 1030-1130
Tirsdag 06.05.14 blir det strømstans på trafo Røang kl 0900-1000
Tirsdag 06.05 blir det strømstans på trafo Kjørnes kl.1000 til ca kl.1400
Mandag 05.05 blir det strømstans på trafo Kjørlisaga kl 08.30-09.30
Fredag 02.05 blir det strømstans på trafo Thon kl 09.00-10.00
Fredag 02.05 blir det strømstans på trafo Kjørli kl 10.30-11.30
Fredag 02.05 blir det strømstans på trafo Døvriskrysset kl 12.00-13.00
Onsdag 30.04 blir det strømstans på trafo Beito Landhandel fra kl.1000 og i ca 4timer
Fredag 25.04.2014 blir det strømstans i Danebuområdet kl.10.00 - 11.00
Fredag 25.04 blir det strømstans på trafo Hølo kl.10 og i ca.4 timer
Torsdag 24.04 blir det strømstans på trafo Høve kl.10 og i ca. 4 timer
Fredag 11.04 blir det strømstans kl. 09.30 og i ca 3 timer.
Fredag 11.04 blir det strømstans fra Skjel - Ulvildsete kl.10.00 -12.00
Torsdag 10.04 blir det strømstans på strekningen Fløten - Nøsen med avgreninger kl.09.30 og i ca 4 timer
Onsdag 09.04 blir det strømstans på strekningen Hølahaugen - Bløytjern, med avgreninger kl 09.30 til ca14.00
Torsdag 03.04 blir det strømstans på trafo Brusveen kl.09.30 til ca kl.14.00
Tirsdag 01.04 blir det utkobling på trafo Nordli ved inn / utkobling av aggregat ca kl.09.00 og 14.00
Mandag 31.03 blir det utkobling av trafo Nordli ved inn/utkobling av aggregat ca kl.08.30 og ca. kl. 14.00.
Torsdag 27.03 blir det strømstans på trafo Høyset kl.10.00 til ca kl.14.00
Tirsdag 25.03 blir det strømstans på strekningen Bekkedalen - Bygdin,kl.10.00-14.00
Tirsdag 11.3 blir det strømstans på strekningen Hansegård-Dalahaugen-Tuv fra kl.0930 til ca kl.1130
Fredag 07.03 blir det strømstans på trafo Hagen kl.10.00 til ca kl.12.00
Torsdag 13.02 blir det strømstans på trafo Frenningen og Flood kl. 10 - 13.
Søndag 09.02 blir det strømstans på trafo FK- senteret fra kl. 09.00 - 09.15 og i ca. 15min mellom kl.12.00 og 14.00 grunnet høyspentarbeid.
Onsdag 29.01 blir det strømstans på trafo Døvre kl.09.30-14.00.Pga høyspentarbeid
Onsdag 29.01 blir det strømstans på trafo Rogne skole kl.11 - 12.
Søndag 12.01 blir det strømstans på trafo Brustogobekken kl 13 - 15
Torsdag 09.01 blir det strømstans på trafo Sørei kl.10 - 13
Tirsdag 7.1 blir det strømstans på strekningen Rønheim - Nordviste kl.09.30 og i ca 4 timer