Du er her: Strømstanser » 2015

Tirsdag 22.12.15 blir det strømstans på trafo Kolstad i Vestre Slidre fra kl 1000 til ca kl 1200.

Onsdag 16.12.15 blir det strømstans på trafo  Brattstølheisen, kurs 3  fra ca kl 1130  og i ca 1 time . Berørte kunder er varslet med SMS  

Tirsdag 15.12 blir det strømstans på Syndin fra Lostølen og videre innover fra fra kl 1000 til ca kl 1300.

Tirsdag 08.11.2015 blir det strømstanns på T09470 Nystølen i tidsrommet 1300 til 1500, varighet ca 1 time.  

Berørte kunder er varslet med SMS

Onsdag 02.12.2015 blir det strømstans i ca 30 minutter for trafoene Dalen (NA) og Løvstad (ØS) i tidsrommet fra kl 1200 til ca kl 1400. Berørte kunder er varslet med SMS

Onsdag 02.12.2015 blir det strømstans i ca 30 minutter for trafoene Røang, Fuglei og Nedre Haugene i tidsrommet fra kl 0900 til ca kl 1100. Berørte kunder er varslet med SMS

 

Onsdag 02.12.2015 blir det strømstans i området Bløytjern Sag /  Bløytjern fra kl 1200 til ca kl 1500. Berørte kunder er varslet med SMS.

 

Onsdag 02.12.2015 blir det strømstans i området Nedre Hovda til Midtre Merket fra kl 0900 til ca kl 1100. Berørte kunder er varslet med SMS

Onsdag 02.12.2015 blir det to korte strømstanser i Tisleidalen og mot Nøsen ca kl 0900 og en gang mellom kl 1400 og 1500. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 01.12.2015 blir det ca 30 minutter strømstans for trafoene Haugset, Vaset Seter og Ulnesøya i tidsrommet mellom  kl 1200 til ca kl 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 01.12.2015 blir det strømstans på 30 minutter for trafo Bakketun, Skogen og Lyseng i området Ranheimsbygda / Skrautvål fra kl 0900 til ca kl 1100. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 20.11.2015 blir det strømstans i området Tisleidalen på avgrening Åbjørstølen fra kl 1000 til ca kl 1400 Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 19.11.2015 blir det strømstans i området Tisleidalen på avgrening Osen fra kl 1000 til ca kl 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 18.11.15 blir det strømstans som berører ditt anlegg ved Bløytjern fra kl 900 til ca kl 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Onsdag 18.11.15 blir det to kortvarige strømstanser (noen minutter) som berører ditt anlegg i et område ved Tisleidalen/Golsfjellet på ca. kl 0900 og kl 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Torsdag 12.11.15 blir det strømstans som berører anlegg mellom Mosaker og Neste i Vestre Slidre, fra kl 12:00 til ca kl 14:00.

ValdresEnergiNett skal nå utføre linjerydding langs høy og lavspentlinjene på strekningen

Fasle kraftstasjon - Åbjøra - Bløytjern med avgreninger.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

 

Se forøvrig våre nettsider www.valdresenerginett.no

Torsdag 12.11.2015 blir det strømstans i området Stølsdokken - Hallinghovda fra kl 08.30 til ca kl 15.00  Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 11.11.2015 blir det strømstans på trafo Markahøvda Midtre fra kl 1130 til ca kl 1230 Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 11.11.2015 blir det strømstans i området Slidre Vestside fra kl 1200 til ca kl 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 11.11.2015 blir det strømstans på trafo Neste fra kl 0900 til ca kl 1400 Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 10.11 blir det strømstans på trafo Vika fra kl 1230 til ca kl 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 10.11.2015 blir det strømstans  på trafo Markahøvda Midtre fra kl 1130 til ca kl 1300 Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 10.11.2015 blir det strømstanser med varierende varighet på trafo Neste fra kl 0900 til ca kl 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Utkobling av lavspentkurs 3 på Trafo Øyangslia 1 fredag fra ca kl. 1000 til ca kl. 1200

Torsdag 05.11.2015 blir det strømstans i området Slidre Vestside  fra kl 0930 til ca kl 1130. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 04.11.2015 blir det strømstans på trafo Løken fra kl 1330 til ca kl 1400 Berørte kunder er varslet med SMS

Onsdag 04.11 blir det strømstans på trafo Prestegården i Volbu fra kl 0830 til ca kl 1500. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Onsdag 04.11 blir det strømstans på trafo Løken i Volbu fra kl 0830 til ca kl 0930. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Onsdag 28.10.2015 blir det strømstans i området Garlibygda fra kl 0900 til ca kl 1200.

Søndag 18.10.2015 blir det strømstans i på deler av spikarmoen fra kl 0900 til ca kl 1600. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 01.10  blir det strømstans som berører ditt anlegg i Tisleidalen fra kl 1200 ca kl 1205. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

ValdresEnergiNett skal nå utføre linjerydding langs høyspent og lavspentlinjene på strekningen Rogne - Skole til Tingvang med avgreninger.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

Tirsdag 22.09.2015 blir det strømstans i området Åbjør fra kl 0930 til ca kl 1200.

Det blir strømstans på strekningen Hølhaugen-Bløytjern fra kl. 12.00 til ca. kl. 15.00. Berørte kunder er varslet med sms

Det blir strømstans i Tisleidalen fra kl. 10.55 tik ca. kl. 11.00. Berørte kunder er varslet med sms

ValdresEnergiNett skal nå utføre linjerydding langs høyspent og lavspentlinjene på strekningen Heggenes kraftstasjon - Robøls - bygda - Yddin med avgreninger.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101 

Se forøvrig våre nettsider www.valdresenerginett.no

I dag blir det en strømstans kl. 1000 til ca. 1200 på trafo Fredstad ved Beitokrysset. Det gjelder bare en lavspentkurs til fire abonnenter.

Fredag 21.08.2015 blir det strømstans i området Brustogobekken på Leira fra kl 1600 til ca kl 1700. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 20.08.2015 blir det strømstans på trafo Luskeråsen 1 fra kl 1000 til kl ca kl 1200 Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Tirsdag 18.08.15  blir det strømstans fra Hallibakk til Kivos  m/avgreininger  fra kl 1000  til kl ca kl 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

P.g.a arbeid i nettet vil det bli strømstans i Stakkstølia i perioden fra kl 10:00 til 14:00, onsdag den 12.08.2015. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Pga arbeid i nettet vil det bli strømstans i perioden fra kl 09.30 til ca 10.00 tirsdag den 11.08.2015. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

P.g.a arbeid i nettet vil det bli strømstans i perioden fra kl 1000 til 1400 mandag 27.07.2015 på trafokrets Kårstad. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

P.g.a arbeid ved Rogne skole vil det bli strømstans fra Hansegård til Røe i perioden fra kl 10.00 til 12.00 onsdag den 08.07.2015. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Tirsdag 30.06.15 blir det strømstans fra kl.10.00 til ca kl 12.00. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

P.g.a arbeid i nettet vil det bli strømstans på ditt abonnement i Tisleidalen i perioden fra kl 1000 til 1030 fredag den 19.06.2015. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 15.06.2015 blir det strømstans på trafo Berge fra kl 1000 til 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Tidligere varslet strømutkobling på trafo Rye Bru i dag fra kl 1000 til 1200 må dessverre utvides med 2 timer til kl 1400 Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Tirsdag 09.06 blir det strømstans for trafo Gladheimshagen og Kjørlisaga fra kl.1130 til ca kl.1300

Det blir strømstans på trafo Rye Bru tirsdag 09.06 fra kl 1000 til ca kl 1200

Onsdag 13.05.15 blir det strømstans på trafo Rogne fra kl 0900 til ca kl 1400.

 Fredag 08.05 blir det en kort utkobling på strekningen Nesja - Snortheim fra kl 09.30. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Tirsdag  28.04.2015 blir det strømstans grunnet arbeid i nettet, fra Aurdal og sørover Bjørgo og opp Tonsåsen, i perioden fra kl 0930 til ca 1230

Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende. Vi beklager ulempen dette kan medføre.

Tirsdag 21.04 blir det strømstans på trafoene Døvresøygarden og Storebrøtin kl 0900 til ca kl 1000

Mandag 13.04.15 blir det strømstans på trafo Menken kl. 1100 til ca kl. 1400 p.g.a trafoskifte.

Tirsdag 07.04 blir det strømstans på trafo Dinglane fra kl.1000 til ca. kl. 1400

Det blir strømstans i dag 30.03 på trafo Røn Skole kl.12.00 til ca13.00

Fredag 27.03 blir det strømstans på trafo Magistad kl.1000 til ca.1400

Tirsdag 17.03 blir det strømstans på strekningen Lihagen - Karlplassen, kl 0900 - 1100

Tirsdag 3. mars blir det strømstans på trafo Tuv og Holte ca kl.09.00 - 10.00

Torsdag 19.02 blir det strømstans for trafo Svartedyss 2 og3, og Øyangslia 1 og 2 fra kl. 09.30 og i ca 4 timer

Torsdag 19.02 blir det strømstans for trafo Svartedyss 2 og 3, og Øyangslia 1 og 2.

Tirsdag 17.02.2015 blir det strømstans på trafo Myhre kl.0900 - 1200
Tirsdag 27.01.2015 blir det strømstans fra Røe til Ekren p.g.a. trefelling fra kl.1000 til 1030
Onsdag 21.01.2015 blir det strømstans på trafo Anmarkrud kl. 1000 - 1200 p.g.a trafoskift
Strømstans Fagernes mandag 19/1 fra kl 2200 og i ca. 1 time. Dette er p.g.a. en feil i nettet.
Onsdag 14.01.15 blir det strømstans fra kl.10.00 til ca kl 13.00.