Du er her: Strømstanser » 2016

Torsdag 22.12.2016 blir det strømstans for leilighetsbygg ved Beito Høyfjellshotell fra kl. 0900 til ca. kl. 1000. Berørte kunder er varslet med SMS

Mandag 05.12.2016  blir det strømstans på trafo Lundeskogen i Røn, fra kl. 0900 til ca. kl. 1400.

I dag 02.12.2016 blir det strømstans som berører noen abonnenter ved Røn butikksenter fra

kl. 1200 til ca. kl. 1500.

Torsdag 01.12.2016 blir det strømstans i området Nyhagen i Volbu, Øystre Slidre fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

I dag 30.11.2016 blir det strømstans som berører noen anlegg ved Røn Butikksenter fra kl. 1000 til ca. kl. 1130.

Trafo nr. 32185.

ValdresEnergiNett skal nå utføre linjerydding langs lavspentlinjene på strekningen

Lineikro - Garlibygda - Leirin med avgreninger.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

 

 

Mandag 21.11.2016 blir det strømstans på Syndin  fra kl. 1000 til ca. kl.  1300. Berørte kunder er varslet med SMS

 Fredag 18.11.2016 blir det strømstans på Tafo Brennabu fra kl. 1000 til ca. kl. 1100. Berørte kunder er varslet med SMS.

 Fredag 18.11.2016 blir det strømstans på Syndin fra kl. 1200 til ca. kl. 1400 Berørte kunder er varslet med SMS.

Strømstans Landmark og Tonsåsen i Nord Aurdal mandag 19.09.2016 fra kl. 09.00 til ca. kl. 14.00. Berørte kunder er varslet med SMS.

Det blir en strømstans mandag 19.09.2016 fra kl. 0730 til ca. kl. 0900 på trafo Klosbøle.

Mandag 12.09.2016 blir det strømstans på trafo Fløten 1 fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tidligere varslet strømstans i Skammestein i dag 08.09.2016 fra kl 13.30 til kl 14.00 settes ut. Nytt tidspunkt fra ca. kl. 1500 til ca. kl. 1600. Berørte kunder er varslet med SMS.

I dag 08.09.2016 blir det strømstans i Skammestein  fra kl. 1330 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS

I dag 06.09.2016 blir det strømstans i området Liaset fra kl 10.30 til ca kl 11.30. Berørte kunder er varslet med SMS

 

Linjerydding i Øystre - Slidre

 

ValdresEnergiNett skal nå utføre linjerydding langs Høyspent og Lavspentlinjene på strekningen Kalvedalen - Bekkedalen - Okshovd og Bygdin med avgreninger.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

 

Se forøvrig våre nettsider www.valdresenerginett.no

Mandag 29.08.16 blir det strømstans ved Bommen på Vaset fra kl 09.00 til ca kl 14.00. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 29.08.16 blir det strømstans på trafo Bygdin i Øystre Slidre fra kl 09.00 til ca kl 13.00. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 29.08.16 blir det strømstans på trafo Bitihorn i Øystre Slidre fra kl 09.00 til ca kl 13.00. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fredag 26.08.16 blir det strømstans som berører ditt anlegg Langestølen Vest fra kl 12.15 til ca kl 13.00. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fredag 26.08.16 blir det strømstans ved Øvre Vaset fra kl 9.30 til ca kl 12.00. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Torsdag 25.08.2016 blir det strømstans ved Øyangslia fra kl. 09.00 til ca. kl. 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Torsdag 25.08.2016 blir det strømstans ved Øvre Vaset fra kl. 1200 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Torsdag 25.08.2016 blir det strømstans ved Nedre Vaset i Tisleidalen fra kl. 1200 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Tirsdag 23.08.16 blir det strømstans ved Nystølen i Tisleidalen fra kl. 0930 til ca. kl. 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Tirsdag 23.08.16 blir det strømstans Ulvestad i Vestre Slidre fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 22.08.16 blir det strømstans på trafo Fystro fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Tlf.  Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fredag 19.08.2016 blir det strømstans ved Nystølen i Tisleidalen fra kl. 1200 til ca. kl. 1400.

Torsdag 18.08.16 blir det strømstans på trafo Kvithøvd fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Torsdag 18.08.2016 blir det strømstans i området Garberg/Trøenstølen fra kl. 1130 til ca. kl. 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Tirsdag 09.08.16 blir det strømstans for 2 kabelskap på trafo  Veslestølen fra kl. 0930 til ca. kl. 1130. Berørte kunder er varslet med SMS.

Det blir strømstans på Trafo Løken, kurs 2, fredag 05.08.16 fra kl. 09.00 til ca kl. 09.30. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Det blir strømstans på Brakafeltet i Vestre Slidre onsdag 20.07.2016 fra kl.1000 til ca.kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Tirsdag 19.07.16 blir det strømstans ved Kåtastølen på Vaset fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fra kl. 10.00 til 12.00 i dag 18.07.16 har vi noen korte strømstanser ved trafo Haug i Vaset Sentrum. Info tlf 99287165. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fra ca. kl 1000 i dag 13.07.16, kan kunder på Holden Hyttefelt miste strømmen en liten stund, pga feilsøking.

I dag blir det strømstans i området Rønheim fra nå til ca kl 1000. Berørte kunder er varslet med SMS.

I dag blir det strømstans i området Hervassvegen i Tisleidalen fra kl 1000 til ca kl 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 04.07.2016 blir det strømstans i Aurdal fra kl 10.00 til ca kl 11.30. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 04.07.2016 blir det strømstans på trafo Hjelle, Aurdal  fra kl 10.00 til ca kl 11.30. Berørte kunder er varslet med SMS. Hilsen ValdresEnergi Nett

Onsdag 29.06.16 blir det strømstans på Trafo Haug, Vaset fra kl. 12.00 til ca kl. 14.00 Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 30.06.2016 blir det strømstans i området Nøsen - Buodden fra kl 9 til ca kl 12. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 27.06.2016 blir det strømstans i området Grønebakkin og Størrtjednlie på Beitostølen fra kl. 1200 til ca.kl. 1430. Berørte kunder er varslet med SMS.

27.06.2016 blir det strømstans i området Svedalen på Vaset fra kl 12.10 til ca kl 13. Berørte kunder er varslet med SMS.

I dag blir det strømstans i området Garlivegen på Fagernes fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med SMS.

Linjerydding i Vestre - Slidre

 

ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding langs høyspentlinjene på strekningen Stee - Røvangsmoen - Haugo - Åstadvollen - Neste med avgreninger.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

 

Se forøvrig våre nettsider www.valdresenerginett.no

Mandag 13.06.2016 blir det strømstans som berører ditt anlegg mellom Kalvedalen og Bekkedalen, fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 13.06.2016 blir det strømstans på T07100 Klosbøle i Nord-Aurdal. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1400.

 

I dag 10.06.2016 blir det strømstans som berører anlegg ved T01322 Sølleplassen i Ulnes fra kl. 1130 til ca. kl. 1400.

 

Tirsdag 07.06.2016 blir det strømstans på trafo Håvelsrud fra kl. 1000 til ca. kl. 1030. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 03.06.2016 blir det strømstans i området Ekren i Volbu fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 01.06.2016 blir det strømstans i området Reien i Vestre Slidre fra kl. 1000 til ca. kl 1100. Berørte kunder er varslet med SMS.

Helikopter flyging 

ValdresEnergiNett skal nå utføre linjebefaring med Helikopter på alle høyspentlinjene.

Arbeidet vil pågå i tidsrommet fra onsdag 25 mai til ca.3 juni 2016.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

Svein Hegge Mobil 99287108

Se forøvrig våre nettsider www.valdresenerginett.no

Fredag 20.05.2016 blir det strømstans i Volbu fra kl 0900 til ca kl 1300. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 11.05 blir det strømstans i Volbu fra kl 10.00 til ca kl 14.00. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende. Gjelder trafo: Åbakken, Storefoss og Martinsen. Berørte kunder er varslet på sms.

Tirsdag 3.mai blir det strømstans i Raudalen fra kl. 0900 til ca. kl. 1500. Berørte kunder er varslet på SMS.

Fredag 29.04.2016 blir det strømstans ved Storefoss Volbu fra kl 12:00 til ca. kl. 14:00.

Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Onsdag 20.04.2016 blir det strømstans i en del av Tisleidalen fra kl 0930 til ca. kl. 1400.

Ca kl 0930 blir det et kortvarig avbrudd i hele Tisleidalen og innover Langestølen, Fløten i forb. med omkobling av nettet. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 19.04.2016 blir det strømstans på trafo Midtre Merket fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 08.04.16 blir det strømstans som berører ditt anlegg fra 1000 til ca. kl. 1330. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Onsdag dag  06.04.2016 blir det strømstans i Dale Ø. Slidre  fra kl  1000 til ca kl 1300 Kort stans ved utkobling for trafo Hovda og Hølo.  Berørte kunder er varslet med SMS.

Linjerydding i Øystre - Slidre

 

ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding langs høy og lavspentlinjene på strekningen Nordtorp - Tingvang med avgreninger.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

 

Se forøvrig våre nettsider www.valdresenerginett.no

Fredag  01.04.2016 blir det strømstans på trafo Hølo og Hovda, Ø. Slidre  fra kl 1000 til ca.

kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS

Torsdag  31.03 og fredag 01.04.16 blir det strømstans i Dale,  Ø. Slidre fra kl 1000 til ca kl 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 22. blir det strømstans som berører anlegg ved Håvelsrud fra kl 0900 til ca kl 1100.

Fredag 18.03.2016 blir det strømstans i området Dale fra kl. 10:00 til ca kl. 14:00. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 18. 03.2016 blir det strømstans i området Dale (Skjel til Røyne) fra kl 1000 til ca kl 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 03.03.2016 blir det strømstans i Skrautvål fra kl 12:00 til ca kl 15:00. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 26.02.2016 blir det strømstans i Skrautvål fra kl 1000 til ca kl 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

 

ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding langs lavspentlinjene på strekningen

Okshovd - Nordtorp sag- Hølo med avgreninger.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

Torsdag 04.02.2016 blir det strømstans i området Eng i Vestre Slidre fra kl 10:00 til ca kl 13:00. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 03.02.2016 blir det strømstans i området Fjellkirken til Skålin fra kl 0900 til ca kl 1500. Berørte kunder er varslet med SMS.

Strømstans på trafo Åbjørstølen II i dag mellom kl 1000 - kl 1100.

Trafo Merket Forsøksgård i dag mellom kl. 1200 - kl. 1300.

Trafo Nystølen i dag mellom kl. 1300 - kl.1400

ValdresEnergiNett skal nå utføre linjerydding langs lavspentlinjene på strekningen

Stee - Røvangamoen - Åstadvollen - Neste med avgreninger.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

 

Se forøvrig våre nettsider www.valdresenerginett.no

 Mandag 18. blir det strømstans på trafo Kollerbakken fra kl 1130 til ca kl 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Mandag 18. blir det strømstans på trafo Mølla fra kl 1000 til ca kl 1030. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 18. blir det strømstans på Trafo Fystro fra kl 1230 til ca kl 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Det blir også strømstans på trafo Hovrud fra kl 1330 til ca kl 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Torsdag 14. blir det strømstans på trafo Fjellkirken, Aurdalsåsen  fra kl 1000 til ca kl 1400. Berørte kunder er varslet på SMS. Spørsmål om utkoblingen må henvende seg til anleggsavdelingen.

Tirsdag 12.01.2016 blir det strømstans i Dalebygda Ø. Slidre fra kl 0900 til ca kl 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 11.01.2016 blir det strømstanser på inntil 30 minutter for trafoene Strand Kirke (NA), Haug (VS) og Gomostøllie (VS) i tidsrommet kl. 10.00 til 15.00. Berørte kunder er varslet med SMS. 

Onsdag 06.01. blir det strømstans i området Fløten/Langestølen/Nøsen fra kl 1000 til ca kl 1030. Berørte kunder er varslet med SMS.

Grunnet jordfeil i området må vi koble ut noen kunder på Marsteinhøgda i ei kort periode etter kl 1200 i dag.

Mandag 19/1 fra kl 2200 og i ca. 1 time, på grunn av feil i nettet.