Du er her: Strømstanser » 2017

Onsdag 29.11.2017 blir det strømstans i området Sanderstølen Hyttefelt/Gautehaugen fra kl. 0900 til ca. kl. 1100. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 21.11.2017 blir det strømstans på T22170 Bitihorn Hotell fra kl. 0900 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 15.11.2017 blir det strømstans i området Panorama 4 på Beitostølen fra kl. 0900 til ca. kl 1000. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 14.11.2017 blir det strømstans i gamle Bitihorn Hotel på Beitostølen fra kl. 0900 til ca. kl. 1200.

 

Mandag 13.11.2017 blir det strømstans i området Åsrudvarden mot Sørei på Aurdalsåsen fra kl. 0830 til ca. kl. 1400. For en trafokrets på Åsrudvarden fram til kl. 1600. Berørte kunder er varslet med SMS

Onsdag 08.11.2017 blir det strømstans i området Øvre Røn på Skogheim fra kl. 0930 til ca. kl. 1130. Berørte kunder er varslet med sms.

Tirsdag 17.10.2017 blir det strømstans i området Rogndokken fra kl. 1730 til ca. kl. 1800. Berørte kunder er varslet med SMS.

Søndag 24.09.2017 blir det strømstans i området Strandefjord Panorama/Kiwi på Fagernes fra kl. 0800 til ca. kl. 1000. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 18.09.2017 blir det strømstans i området Vasetlie 1 på Vaset fra kl. 09.00 til ca. kl. 12.00. Berørte kunder er varslet med SMS

Mandag 21.08.2017 blir det strømstans i området Slidre sentrum kl. 0930 til ca. kl. 1130. Berørte kunder er varslet med SMS.

I dag blir det strømstans i området Ålfjell fra kl. 1230 til ca. kl. 1330. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 18.08.2017 blir det strømstans i området Grønolen fjellgard i Beito fra kl. 1100 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

I dag 11.08.2017 blir det strømstans i området Pålset fra kl 14.00 til ca kl 15.00. Berørte kunder er varslet med SMS.

I dag 11.08.2017 blir det strømstans i området Veståsvegen til Pålset fra kl 13.30 til ca kl 14.00. Berørte kunder er varslet med SMS.

I dag 11.08.2017 blir det strømstans i området Veståsvegen til Pålset fra kl. 0930 til ca. kl. 1000. Berørte kunder er varslet med SMS. Hilsen ValdresEnergi Nett

I dag 11.08.2017 blir det strømstans i området Ålfjell fra kl. 1000 til ca. kl.  1500 Berørte kunder er varslet med SMS. Hilsen ValdresEnergi Nett

Fredag 07.07.2017 blir det strømstans i området Gravfjellstølen fra kl 1300 til ca. kl 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 07.06.2017 blir det strømstans i området Skogheim, Skammestein fra kl 10 til ca kl 11. Berørte kunder er varslet med SMS

Onsdag 07.06.2017 blir det strømstans i området Markahøvda på Beitostølen fra kl 11.30 til ca kl 13.30. Berørte kunder er varslet med SMS

ValdresEnergiNett skal nå utføre linjebefaring med helikopter på alle høyspentlinjer.

Flygingen blir noe forskjøvet i forhold til tidligere annonsert.

Arbeidet vil foregå fra18 mai til ca 3juni.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

Svein Hegge Mobil 99287108

Se forøvrig våre nettsider www.valdresenerginett.no

Tirsdag 09.05.2017 blir det strømstans som berører  anlegg på trafo Lidar fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 08.05.2017 blir det strømstans som berører anlegg på Anmarkrud fra kl. 1130 til ca. kl. 1230. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Meldingstekst: Mandag 08.05..2017 blir det strømstans som berører ditt anlegg på trafo Lo fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 08.05.2017 blir det strømstans som berører anlegg på trafo Lihagen fra kl. 0900 til ca. kl. 1000. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fredag 28.04 .2017 blir det strømstans i området Åbjørstølen-Liaset  fra kl. 0900 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med SMS

ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding på høgspentlinjene på strekningen Lineikra-Skrautvål-Leirin-Leira med avgreininger. Dette berører alle med linje over eiendommen, men alle som bor eller har eiendom i området blir herved varslet. Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom. Spørsmål rettes til tlf 61366101

Onsdag 26.04.2017 blir det strømstans i området avgreining Åbjørstølen fra kl 12.00 til ca kl 14.00. Berørte kunder er varslet med SMS.

ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding på høgspentlinjene på strekningen Okshovd - Skolte - Nordtorp - Hølo med avgreininger. Dette berører alle med linje over eiendommen, men alle som bor eller har eiendom i området blir herved varslet. Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom. Spørsmål rettes til tlf 61366101

Tirsdag 18.04.2017 blir det strømstans på trafo Rogne S-Lag fra kl. 1930 til ca. kl. 2230. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 10.04.2017 blir det strømstans i området Fasle Bru - Torshaug sag på Leira fra kl. 0930 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 04.04.2017 blir det strømstans på trafo Aurdal Renseanlegg, Aurdal Pensjonat, Brattebråten og Dalen med varighet på ca. 30 min i tidsrommet fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

En feil i det overliggende strømnettet i Åbjøra, førte til avbrudd for alle som er tilkobla denne stasjonen

den 01.04.2017 i tidsrommet fra kl 01.06 til kl 01.18, og den 03.04.2017 fra kl 08.46 til 08.48.

Alle kunder er orientert i en SMS.

Onsdag 29.03.2017 blir det strømstans i området Yddebu/Fathaugen i Øystre Slidre  fra kl. 1200 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 23.03.2017 blir det strømstans i området mellom Garvik og Vik i Vestre Slidre fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med sms.

Mandag 06.03.2017 blir det strømstans i området Rogndokken/Rebneskogen fra kl. 1600 til ca.kl. 1900. Berørte kunder er varslet med sms.

Fredag 03.03.2017 blir det strømstans i området Åbjør fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med SMS

ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding på strekningen Storefoss - Volbu - Dalahaugen - Rogne, med avrening Plassane.

Dette berører alle med linje over eiendommen, men alle som bor eller har eiendom i området blir herved varslet.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom. Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

Torsdag 02.02.2017 blir det strømstans i området Rogndokken Industri fra kl 09.00 til ca kl 14.00. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 01.02.2017 blir det strømstans i området Åbjørsbråten fra kl. 1200. til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 27.01.2017 blir det strømstans i området Rebne fra kl. 0930 til ca. kl. 1230. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 19.01.2017 blir det strømstans i området Bjørgo fra kl. 0900 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med SMS

Torsdag 19.01.2017 blir det strømstans i området Bjørgo fra kl. 0900 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med SMS

Torsdag 19.01.2016 blir det strømstans i området Yddin på trafo Yddebu-Fathaugen fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 18.01.2017 blir det strømstans i området Yddin fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 18.01.2017 blir det strømstans i området ved Yddin fra kl. 0900 til ca. kl. 1400, Berørte kunder blir varslet med sms.

Onsdag 18.01.2017 blir det strømstans i området Fagernes på trafo Kvitvella fra kl. 0900 til ca.kl. 1300. Berørte kunder vil bli varslet med sms.

Tirsdag 17.01.2017 blir det strømstans i Ulnes fra kl. 1030 til ca. kl.  1130. Berørte kunder er varslet med SMS