Du er her: Strømstanser » 2018

Tirsdag 15.01.2019 blir det strømstans på strekningen Sauebekken - Skørvestølen på Vaset fra kl. 1200 til ca. kl. 1400. Feil rep. høyspent.

Torsdag 10.01.2019 blir det strømstans på trafo Høymestøl 2 fra kl. 0930 til ca. kl. 1230. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 10.09.19 blir det strømstans som berører ditt anlegg på Lostølen fra kl. 1230 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Onsdag 09.01.2019 blir det strømstans i området Skørvestølen fra kl. 1200 til ca. kl. 1430. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 20.12.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på T06324 Ravangen Aurdalsåsen fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Denne meldinga er sendt til berørte kunder på T35260

Onsdag 19.12.2018 blir det strømstans som berører ditt anlegg på Kirkevollstøl fra kl. 0930 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

 

I dag 12.12.2018 blir det strømstans i området Milo ved Ringåne i Øystre Slidre fra kl. 0900 til ca. kl. 1100. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 10.12.2018 blir det strømstans i øvre Hippesbygda fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 5.12.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Buodden og Tuvmarkstølen ved Nøsen fra kl. 0900 til ca. kl. 1100.

Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Tirsdag 04.12.2018 blir det strømstans som berører anlegg på Markahøvda Nord fra kl. 1200 til ca. kl. 1400.

Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Vi har i morgentimene i dag hatt korte utkoblinger i deler av høyspentnettet. Ukjent årsak.

Deler av Vestre Slidre, Holdalsfoss, Tisleidalen og Heggenes mot Beitostølen.

Torsdag 29.11.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Øvrebygda i Rogne fra kl. 0900 til ca. kl. 1100. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Torsdag 29.11.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg ved Dokken (Mellom Røsslend og Volbu i Øystre Slidre) fra kl.1000 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Onsdag 28.11.2018 blir det strømstans i området Førsøddin fra kl 09.30 til ca kl 12. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 27.11.2018 blir det strømstans i området Sagbråtenfeltet i Aurdal fra kl 09.30 til ca kl 10. Berørte kunder er varslet med SMS

Tirsdag 27.11.2018 blir det strømstans i området Hervasstølvegen i Tisleidalen fra kl 09.30 til ca kl 12. Berørte kunder er varslet med SMS.

I dag 26.11.2018 blir det strømstans i området Holden - Steinsrud - Haugrud i Vestre Slidre fra kl 11.30 til ca. kl 14. Kort varsel pga. rep. av feilen fra i går. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 23.11.2018 blir det strømstans i området Melbybråten i Øystre Slidre fra kl. 0930 til ca. kl. 1230. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 23.11.2018 blir det strømstans i området Fløten fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 22.11.2018 blir det strømstans i området Feto på Syndin fra kl. 1130 til ca. kl. 1330. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 22.11.2018 blir det strømstans i området Fløten fra kl. 1000 til ca. kl. 1330. Berørte kunder er varslet med SMS

Onsdag 21.11.2018 blir det strømstans som berører ditt anlegg ved Åstadstølen på Syndin fra kl. 1200 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Onsdag 21.11.2018 blir det strømstans som berører ditt anlegg ved Grythestølen på Syndin fra kl.0930 til ca. kl. 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Mandag 12.11.2018 blir det strømstans i området Hervassvegen til Sandbekklie fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 06.11.2018 blir det strømstans i området ved Røn kyrkje fra kl. 1000. til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 31.10.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Heggenes ut fra Trafo Brannstasjon fra ca. kl.1300 til ca. kl. 1500.

Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fredag 26.10.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg i Slidre fra kl. 0900 til ca. kl. 1330.

Dette gjelder Trafo NEFSTAD, TVENGE og RØDNINGEN.

Berørte kunder er varslet med SMS.

Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

I dag 26.10.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Trafo T31290 Anmarkrud fra kl. 1130 til ca. kl. 1330. P.ga fiberstrekking.

Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

I dag 11.10.2018 blir det strømstans i området Leira på trafo Måno fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 28.09.2018 blir det strømstans i området Nøsen fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 26.09.2018 blir det strømstans i området Åbakken til Tingvang fra kl. 1900 til ca. kl. 2000. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 17.09.2018 blir det strømstans i området Nyset i Tisleidalen fra kl 10 til ca kl 12. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 17.09.2018 blir det strømstans i området Bratteng i Vestringsbygda fra kl 09.30 til ca kl 11.30. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 11.09.2018 blir det strømstans i området Veståsen fra kl. 0900 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 11.09.2018 blir det strømstans i området Ranheimsbygda fra Sørhus til Kjørlibråten fra kl 12.00 til ca kl 14.00. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 07.09.2018 blir det strømstans i området Rogne S-lag til Skiferbruddet fra kl. 1400 til ca. kl. 1600. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 06.09.2018 blir det strømstans i Volbu fra kl. 0930 til ca. kl. 1130. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 30.08.2018 blir det strømstans i Syndinområdet  fra Svarthammar og østover. Fra kl. 0930 til ca. kl. 1500. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Det blir strømutkobling til deres omformer i morgen 30.08.2018 fra kl. 0730 og til ca. kl. 1800

Adresse: 0542 Nord Aurdal kommune, Toppen, VESTRINGSLINNA 543

nord:  6752815.21      Øst:  519231.084

Torsdag 23.08.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg fra Sundheim til Hippesbygda fra kl. 0900 til ca. kl. 1100. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Onsdag 15.08.2018 blir det strømstans i området Frenningen på Aurdalsåsen fra kl. 1200 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 12.07.2018 blir det strømstans i området Vaset Skiheiser/Dalastølen på Vaset fra kl. 0930 til ca. kl. 1430. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 10.07.2018 blir det strømstans i området fra Beito til Raudalen fra kl. 1100  til ca. kl. 1230. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 06.07.2018 blir det strømstans i området Brakastølen hyttegrend fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 29.06.2018 blir det strømstans i området Holdalsfoss fra kl 09.30 til ca kl 10.30. Berørte kunder er varslet med SMS.

Denne meldinga er sendt berørte kunder: Onsdag 27.06.2018 blir det strømstans  på Volbu vestside fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Denne sendinga er sendt til berørte kunder i Skrautvål. Det er bare en trafo Bergum. Tirdag 26.06.2018 blir det strømstans som berører ditt anlegg på Bergum fra kl. 1100 til ca. kl. 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende. Hilsen

Mandag 11.08.2018 blir det strømstans på lavspentkurser ut fra Nord Aurdal Undomskole.

Kunder tilknytta på nedsiden, stans fra kl. 1000 til ca. kl. 1200

Kunder tilknytta på øversiden, stans fra kl. 1200 til ca. kl. 1400.

Fredag 08.06.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på T06220 Lundene i Aurdal fra kl. 0900 til ca. kl. 1100.

Onsdag 06.06.2018 blir det strømstans i området Aurdal mot Bjørgo fra kl 09.30 til ca kl 12. Berørte kunder er varslet med SMS

ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding langs lav og høyspentlinjene på strekningen Osen – Holdalsfoss, med avgreninger.

Bløytjern – Langehaugen, Vasetdansen - Langestølen – Nøsen med avgreninger.

Skog som blir felt ned blir kvistet, virke er grunneiers eiendom.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61366101

Tirsdag 15.05.2018 blir det strømstans i området Stavenjord på Ulnes fra kl. 0830 til ca. 1030.

Fredag 11.05.2018 blir det strømstans i området Kolstadbygda-Juvike/Lie fra kl. 1300 til ca. kl. 1530. Og en kort stans fra Rogne S-lag til Kolstadbygda kl. 1300 Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 08.05.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på T25070 Åbakken fra kl. 1000 til ca. kl. 1230. Dette p.ga fiberstrekking.

Mandag 07.05.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på T06220 Lundene i Aurdal fra kl. 0900 til ca. kl. 1100.

P.ga utkobling av høyspentkabel.

Fredag 04.05.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på T25070 Åbakken fra kl. 0930 til ca. kl. 1200

Dette p.ga fiberstrekking.

Torsdag 03.05.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Trafo Ringåne fra kl. 0930 til ca. kl. 1130.  Rett ved Eriksensaga i Rogne.

I dag 02.05.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Lo fra kl.1230 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

 

Lavspentutkobling Kurs Nr. 3 i trafo.

Mandag 30.04.2018 blir det strømstans i området Førsøddin - Riste på vestsida av Strandefjorden fra kl. 1000 til ca. kl. 1230. Berørte kunder er varslet med SMS

Onsdag 25.04.2018 blir det strømstans i området Sørhus til Berge fra kl. 0930 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med sms.

Onsdag 25.04.2018 blir det strømstans som berører ditt anlegg i Skrautvål fra kl. 0930 til ca. kl. 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

 Onsdag 25.04.2018 blir det strømstans som berører ditt anlegg på Kalvedalen-Valdresflye fra kl. 1030 til ca. kl. 1430. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 23.04.2018 blir det strømstans som berører ditt anlegg på Dale fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Denne meldinga ble sendt berørte kunder:

Tirsdag 17.04.2018 blir det strømstans som berører ditt anlegg på strekningen  Yddin - Synhauglie fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Varslete melding for mandag 16. 04. ble ikke utført.  Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Denne meldinga er sendt til berørte kunder:

Mandag 16.04.2018 blir det strømstans som berører anlegg på Yddin - Synhauglia fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 09.04.2018 Blir det strømstans på Trafo Molor og Nyhagen i Volbu fra kl. 0930 til ca. 1230.

Dette P.G.A fiberstrekking.

Onsdag 04.04.2018 blir det strømstans i området Ormhamar i Tisleidalen fra k.l 1000 til ca. kl. 1200.

Berørte kunder er varsla med SMS.

I dag 22.03.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg i Volbu, trafo 27090 Eikren fra kl. 1200 til ca. kl. 13.00. Dette p.ga av fiberstrekking.

Torsdag 22.03.2018 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Båtåne fra kl. 1130 til ca. kl. 1400. p.ga trafoskift.

Mandag 19.03.2018 blir det strømstans som berører trafokrets på Dalastølen fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Trafoskift.

Fredag16.03.2018 blir det strømstans som berører anlegg på Knippeset vest 2 fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Trafoskift.

Berørte kunder er varslet på SMS

Torsdag 15.03.2018 blir det strømstans som berører  anlegg i området Langestølen/Nøsen fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Det er oppdaget en feil i nettet som må rettes umiddelbart. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fredag 16.02.2018 blir det strømstans i området Kolstadbygda på Trafo Eikren fra kl. 1100 til ca. kl. 1400. P. g. a fiberstrekking. Berørte kunder er varslet med SMS

Onsdag 07.02.2018 blir det strømstans som berører anlegg på Trafo Valaknatten fra kl. 1030 til ca. kl.1330. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Torsdag  01.02.2018 blir det strømstans i Svedalen på Vaset fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 01.02.2018 blir det strømstans som berører kunder på  trafo Skogstad Øystre Slidre, Rogne. fra kl. 0930 til ca. k.l 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

I dag 23.01.2018 blir det strømstans som berører ditt anlegg fra Aurdal til Klosbøle fra kl. 1300 til ca. kl. 1330. Dette p.g.a feil i nettet. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 22.01.2018 blir det strømstans i området Tonsåsen fra kl. 0830 til ca. kl. 1000. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag  03.01.2018 blir det strømstans i Svedalen  på Vaset, fra kl. 1000 til ca. kl. 1130. Berørte kunder er varslet med SMS.