Du er her: Strømstanser » 2019

Onsdag 18.09.2019 blir det strømstans i området Dalastølen på Vaset fra kl. 0930 til ca. kl. 1130. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 09.09.2019 blir det strømstans som berører ditt anlegg ved Merket i Tisleidalen fra kl. 0930 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Tirsdag 03.09.2019 blir det strømstans i området ved Torshaug sag på Leira fra kl. 1600 til ca. kl. 1830. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 02.09.2019 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Midthøgda i Øystre Slidre fra kl. 0930 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Onsdag 28.08.2019 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Øvre Merket i Tisleidalen fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Strømstansen vil ha forskjellig varighet hos den enkelte kunde innen dette tidsrommet. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Strømstans i Skrautvål mellom Kjørlibråten og Bergum 01.08.2019 fra kl 0900 til ca kl 11. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Strømstans torsdag 25.07.2019 kl 0930 til ca kl 1130 fra Kårstad til Lomen industriområde. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 22.07.2019 fra kl 10 til ca kl 12 blir det strømstans i området Dalastølen på Vaset. Berørte kunder er varslet med SMS.

Strømstans Heggenes onsdag 17.07. kl 0730 til ca kl 0800. Berørte kunder er varslet med SMS.

Strømstans tirsdag 16.07.2019 kl 0745 til ca 0800.  Berørte kunder er varslet med SMS.

Søndag 14.07.2019 blir det strømstans på trafo Heggenes fra kl 1900 til ca kl 2000.  Berørte kunder er varslet med SMS.

Strømstans trafo 33050 Kvissel på vestsida i Lomen ligger ute grunnet feil på høyspentsikringer. Ca. 2 timer fra kl. 1330. 

Torsdag 27.06.2019 blir det strømstans som berører deler av Trafo Kamrud i Hippesbygda fra kl 09.00 til ca kl 11.30.

Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende. 

Mandag 17.06.2019 blir det strømstans i området Garli og Ranheimsbygda fra kl. 0930 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Blir en halvtimes stans på trafo T22257 Langrennstadion på Beitostølen i dag.

Hastearbeid. Strekker seg fra idrettens hus til Stadionvegen og Tjednbakkvegen.

Fredag 24.05.19 blir det strømstans på en kurs fra trafo Gilen i Ranheimsbygda fra kl 09.00 til ca kl 12. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 20.05.2019 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Brenn i Aurdal fra kl. 0930 til ca. kl. 1330. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 20.05.2019 blir det strømstans som berører vårt anlegg på T02230 Fagernes/Hunkevika fra kl. 0900 til ca. kl. 1430. Stansen blir av forskjellig varighet innenfor dette tidsrommet. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Torsdag 16.05.2019 blir det strømstans som berører vårt anlegg på T02230 ved Valhall i Hunkevika fra kl. 0930 til ca. kl. 1100. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Torsdag 16.05.2019 blir det to korte strømstanser som berører ditt anlegg på Bygdinvegen (svenskehuset) og Blåbærmyra fra kl. 0930 til ca. kl. 1100. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende

Mandag 13.05.2019 blir det strømstans fra Bekkedalen til Kalvedalen i Beito fra kl. 0900 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 10.05.2019 blir det strømstans i området Bygdinvegen på Fagernes fra kl. 0900 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 08.05.2019 blir det strømstans i området Lo og Stokke fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 08.05.2019 blir det strømstans i området Sørre Fodnes kl. 1000 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Torsdag 02.05.2019 blir det strømstans i området Rogne på Krøsshaugen fra kl. 1130 til ca. kl. 1430. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 29.04.2019 blir det strømstans i området Stende i Ulnes fra kl. 0930 til ca. kl. 1300. Noen kunder blir innkoblet før. Berørte kunder er varslet med SMS.

Det blir strømstans tirsdag 09.04.2019 i området Bø i Ulnes fra kl. 0930 til ca. kl. 1100. Berørte kunder er varslet med SMS.

Det blir strømstans mandag 08.04.2019 i området Hamrestjednet på Lehøvd fra kl. 0900 til ca.kl. 1300. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 05.04.2019 blir det strømstans i området Rislie/Baklie fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med SMS.

I dag 04.04.2019 blir det strømstans i området Storstølen på Aurdalsåsen fra kl. 1200 til ca. kl. 1500. Feilretting av kabel. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 01.04.2019 blir det strømstans i området Heggenes fra kl. 0930 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS

Torsdag 28.03.2019 blir det strømstans i området Linjordet-Torshaug i Aurdal fra kl. 0930 til ca. kl. 1800. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 27.03.2019 blir det strømstans på trafo Sørmoen  fra k. 0930 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 26.03.2019 blir det strømstans på trafo Leirholstøl fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 25.03.2019 blir det strømstans i området Skattebu/Okshovd  fra kl.0900 til ca. kl. 1100. Berørte kunder er varslet med SMS.

 Mandag 25.03.2019 blir det strømstans på trafo Revulen fra kl. 0930 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS

Torsdag 21.03.2019 blir det strømstans ved T06380 Engene fra kl. 0930 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 12.03.2019 blir det strømstans i området  Soltjern og Kamerudstølen fra kl. 1200 til ca. kl. 1330. Dette er litt ned for Vaset mot Røn.

Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Tirsdag 12.03.2019 blir det strømstans i området Laskogen, Båtåne, Båtåne vest, Stubbeset hyttefelt vest og Tildheim hyttefelt fra kl. 0800 til ca. kl. 0900. Dette er på Vaset.

Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende. i Vestre

Fredag 8.03.2019 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Rye Bru fra kl. 1300 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende. Kunder er varslet med SMS.

Tirsdag 5.03.2019 blir det strømstans som berører vårt anlegg på trafo Hegge  på Vestsida av strandefjorden fra kl. 0900 til ca. kl. 1100.

Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 04.03.2019 blir det strømstans i området Gausaker på vestsiden av Strandefjorden fra kl. 0900 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med sms.

Mandag 04.03.2019 blir det strømstans i området Gausaker på vestsida av Strandefjorden fra kl 09 til ca kl 12. Berørte kunder er varslet med SMS

Fredag 01.03.2019 blir det strømstans i området Thorshaug Sag på Leira fra kl 10 til ca kl 12. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 15.02.2019 blir det strømstans i området Snortheim-Fystro i Røn fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med SMS

Torsdag 14.02.2019 blir det strømstans i området Aurdalsåsen på Tuva fra kl. 0930 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Fredag 08.02.2019 blir det strømstans i området Engevatn på Aurdalsåsen fra kl. 1000 til ca. kl. 1300. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 6.02.2019 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Knippeset Vest 1 fra kl. 1200 til ca. kl. 1400. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Mandag 04.02.2019 blir det strømstans som berører vårt anlegg på Skørvestølen 2 fra kl. 0900 til ca. kl. 1200. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Torsdag 31.01.2019 blir det strømstans i området Størrtjednlie på Beitostølen fra kl. 1000 til ca. kl. 1400. Berørte kunder er varslet med SMS.

Mandag 28.01.2019 blir det strømstans i området Geiteberg i Hippesbygda fra kl. 1000 til ca. kl.1300. Berørte kunder er varslet med sms.

Torsdag 24.01.2019 blir det strømstans i området Kamrud i Hippesbygde fra kl. 0900 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.

Onsdag 23.01.2019 blir det strømstans ved trafo Kamrud  fra kl. 0900 til ca. kl. 1330. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Onsdag 23.01.2019 blir det strømstans ved Rye fra kl. 0900 til ca. kl. 1030. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsførende.

Fredag 18.01.2019 blir det strømstans i området ved Storefoss fra kl. 1000 til ca. kl. 1200. Berørte kunder er varslet med SMS.